TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/01

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/01

Tính đến hết ngày 27/01 đã có khoảng hơn 200 DNNY công bố kết quả kinh doanh năm 2009, hiện VCB vẫn dẫn đầu với mức LNST đạt 4.455,36 tỷ đồng.

Lịch sự kiện

PRUBF1: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2009

CAP: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ năm 2010

PVA: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2010

VIG: Ngày GDKHQ lấy ý kiến bằng văn bản

TPP: Ngày giao dịch chính thức 500.000 cổ phiếu phát hành thêm

TTF: Ngày giao dịch chính thức 500.000 cổ phiếu phát hành thêm

Tin công ty

Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn tiếp tục công bố các thông tin liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Lũy kế năm 2009, doanh thu của Đạm Phú Mỹ đạt hơn 6.630 tỷ đồng, tăng 154,7 tỷ, tương ứng tăng 2,4% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.343 tỷ đồng, giảm 42 tỷ (-3%) so với năm 2008. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1340,4 tỷ, tương ứng EPS đạt 3.530 đồng.

MSN - CTCP Tập đoàn Masan - Trong quý IV, công ty đạt 1.353 tỷ đồng doanh thu. Lũy kế từ đầu năm, doanh thu của công ty đạt xấp xỉ 3.970 tỷ đồng.Lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 255 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 636 tỷ đồng. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông của MSN là 371 tỷ đồng.

VIC - Công ty Cổ phần Vincom - Lũy kế năm 2009, VIC đạt 1.967 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 8,22 lần so với doanh thu năm 2008 là 239 tỷ đồng. Tổng LNST công ty đạt được năm 2009 là 843,04 tỷ đồng trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ là 764,4 tỷ đồng. So với 126 tỷ đồng LNST năm 2008, LNST năm 2009 của VIC biến động tăng 570%.

HBC - CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình - Lũy kế cả năm 2009, doanh thu thuần đạt 1.770 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 113,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 62 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 61,7 tỷ đồng, tăng 474%; lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng, tăng 470% trong đó LNST của cổ đông công ty mẹ là 46,4 tỷ đồng, tăng 487% so với 2008.

VSG - CTCP Container Phía Nam - Lũy kế cả năm, VSG đạt 118,8 tỷ đồng doanh thu. Hoạt động kinh doanh chính lỗ 6,98 tỷ đồng. Với 7 tỷ đồng lợi nhuận khác, VSG có lãi trước thuế 67,6 triệu đồng. Lãi sau thuế đạt 27 triệu đồng.

GTA – CTCP Chế biến gỗ Thuận An - Lũy kế năm 2009, GTA đạt tổng doanh thu là 297,11 tỷ đồng, tăng 78,55% so với năm trước; LNTT đạt 11,59 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2008. LNST năm 2009 đạt 9,2 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm trước. EPS năm 2009 đạt 909 đồng. Giá cổ phiếu GTA hiện ở mức 11.700 đồng/cp.

GMC – CTCP Sản xuất thương mại may Sài Gòn - Lũy kế 2009; tổng doanh thu của GMC đạt 380,77 tỷ đồng, giảm 15,2% so với năm 2008, lợi nhuận trước thuế đạt 42,24 tỷ đồng, tăng 91,17% so với năm 2008 do quý 3 có lợi nhuận đột biến; LNST năm 2009 đạt 34,5 tỷ đồng, gấp đôi năm 2008 (được niễm thuế 2,39 tỷ đồng).

HAS – CTCP Xây lắp Bưu điện Hà Nội - Lũy kế năm 2009; tổng doanh thu (bao gồm doanh thu tài chính, doanh thu khác trừ các khoản giảm trừ) của HAS đạt 89,6 tỷ đồng, giảm 25,2% so với cùng kỳ 2008; LNST đạt 9,377 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ 2008.

TMP - CTCP Thủy điện Thác Mơ - Lợi nhuận thuần cả năm đạt 208,9 tỷ đồng; lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 208,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 172 tỷ đồng. So với 2008, lợi nhuận trước thuế tăng 117,7%; lợi nhuận sau thuế tăng 149,4%. EPS theo TMP cả năm đạt 2.461 đồng/CP.

TBC - CTCP Thủy điện Thác Bà - Doanh thu thuần trong quý IV đạt 31 tỷ đồng; lũy kế cả năm đạt 208,99 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp quý IV đạt 6,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý IV đạt hơn 10 tỷ đồng; cả năm đạt 142,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 132,8 tỷ đồng. EPS cả năm theo TBC đạt 2.092 đồng trong đó quý IV đạt 147 đồng.

VNR - Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam - Tổng doanh thu thuần trong quý 4 đạt 131,12 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 697,18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 41,2 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 194,8 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 2.898 đồng, EPS quý 4 đạt 613 đồng.

SHN - Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 60,7 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 266,31 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt gần 3 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 10,48 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 1.204,42 đồng, EPS quý 4 đạt 340,88 đồng.

SAF - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 146 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 357,53 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 3,81 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 14,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 5.211 đồng, EPS quý 4 đạt 1.411 đồng.

RCL - Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 64,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 150,81 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 31,07 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 55,25 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 22.103 đồng, EPS quý 4 đạt 12.428 đồng.

TKU - Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 309,84 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 874,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 45,43 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 91,25 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 4.304 đồng; EPS quý 4 đạt 2.143 đồng.

TPH - Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hà Nội - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt gần 10 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 38,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 615,76 triệu đồng; lũy kế năm 2009 đạt 1,94 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 965,08 đồng; EPS quý 4 đạt 305,44 đồng.

VGS - Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 252,15 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 1.079 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 6,93 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 36,67 tỷ đồng.

THB - Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 125,57 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 654,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 3,65 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 19,18 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 1.678,7 đồng; EPS quý 4 đạt 319,4 đồng.

TC6 - Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - TKV - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 713,64 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 2.146,66 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 28,04 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 52 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 5.777 đồng; EPS quý 4 đạt 3.116 đồng.

STC - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 66,88 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 200,63 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 4,97 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 11,83 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 2.179 đồng.

LBE - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 17,4 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 61,08 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 âm 391,01 triệu đồng; lũy kế năm 2009 đạt 1,35 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 1.232 đồng; EPS quý 4 âm 357 đồng.

VIS - CTCP Thép Việt Ý - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chính thức cấp phép cho VIS phát hành 7,5 triệu cổ phiếu (tương đương với 75 tỷ đồng theo mệnh giá) để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Ngoài ra, Công ty được phép phát hành thêm 7,5 triệu cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến trong quý I/2010 và muộn nhất là trong tháng 4, VIS sẽ thực hiện phát hành số cổ phiếu này. Như vậy, số vốn điều lệ của VIS sau đợt phát hành này sẽ tăng lên 300 tỷ đồng.

SZL - CTCP Sonadezi Long Thành - Quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá (tương đương 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng) cho cổ đông.

DAE - CTCP Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng - Công ty trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 23/2/2010, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/2/2010. Công ty thực hiện chi trả cổ tức vào 18/3/2010.

SED - CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam - HĐQT công ty thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 tỷ lệ 8% bằng tiền mặt.

VHL - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long - Công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt tỷ lệ 16%. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/2/2010. Công ty thực hiện chi trả vào ngày 10/3/2010. VSD tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VHL ngày 09/02, 10/02 và 11/02/2010.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

ABT - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre - Sau khi đã mua 504.050 cổ phiếu từ 19/1 đến 20/1, CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã CK: SSI) đã mua tiếp 564.882 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.170.375 đơn vị tương đương tỷ lệ 10,321% lên 1.735.275 đơn vị tương đương tỷ lệ 15,303%. Giao dịch được thực hiện từ 21/1/2010 đến 25/1/2010.

PRUBF1 - Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential - Asiavantage Global Limited đã mua ròng 522.000 chứng chỉ quỹ (mua 542.000 đơn vị, bán 20.000 đơn vị) nâng lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ từ 2,93 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 5,86% lên 3.452.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,9%.

OPC - Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI bán 21.780 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 40.020 đơn vị tương đương tỷ lệ 0,49% xuống còn 18.240 đơn vị tương đương tỷ lệ 0,22%. Quỹ tầm nhìn SSI bán ròng 68.890 đơn vị (mua 60.980 cổ phiếu, bán: 129.870 cổ phiếu) giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.064.810 đơn vị tương đương tỷ lệ 13% xuống 995.920 đơn vị tương đương tỷ lệ 12,16%. Giao dịch thực hiện từ 11/12/2009 đến 19/1/2010.

TAC - Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An - Công ty Tài Chính Bưu Điện bán ròng toàn bộ1.149.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 6,05%. Giao dịch được thực hiện từ 6/11 đến 25/12/2009.

VHG - CTCP Đầu tư và sản xuất Việt Hàn - Đinh Thu Thủy là em gái của bà Đinh Thị Thúy Hạnh - thành viên BKS đã bán xong 14.000 CP trong số 65.000 CP đăng ký bán trước đó, Số lượng cổ phiếu bà Thủy nắm giữ sau khi giao dịch là 151.000 cp. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 15/10/2009 đến ngày 31/12/2009

CNT - CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư - Đỗ Đức Minh - Phó TGĐ đã bán xong 7.000 CP vào ngày 18/01/2009 nhằm giải quyết nhu cầu tài chính gia đình, giảm số lượng nắm giữ xuống còn 29.000 CP.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bùi Thị Anh Vinh là vợ của ông Trần Minh Phú - P. TGĐ đăng ký mua 5.000 CP nâng số lượng nắm giữ sau khi giao dịch lên 5.011 cp. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 29/01/2010 đến ngày 01/03/2010.

XMC - CTCP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai - Ông Trần Văn Liền (Phó Tổng Giám đốc Công ty) đăng ký bán 20.000 CP từ ngày 28/01/2010 đến ngày 28/02/2010. Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch sẽ là 13.475 CP.

CDC - CTCP Chương Dương - Nguyễn Văn Đạt– Thành viên HĐQT, CTCP Chương Dương đăng ký bán 20.000 CP từ 28/1/10 đến 28/2/10. Số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 290.293 CP.

SDH - CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà - Ông Vũ Văn Bình (Em trai Ông Vũ Văn Bẩy Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty) đăng ký bán toàn bộ 10.000 CP nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 28/01/2010 đến ngày 27/02/2010.

Trần Dũng
Tổng hợp theo HNX và HSX

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên