TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MBS: Tỷ lệ an toàn vốn 2012 đạt 186,6%, danh mục tự doanh có MCG, PVX, REE

MBS: Tỷ lệ an toàn vốn 2012 đạt 186,6%, danh mục tự doanh có MCG, PVX, REE

Kết thúc năm 2012 số lượng tài khoản MBS quản lý đạt hơn 55.000 tài khoản, tăng 3.775 tài khoản so với năm 2011. Công ty lãi sau thuế gần 12 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng hơn 82 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán MB (MBS) công bố tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2012 đạt 189,59%. Trong đó vốn khả dụng của công ty đạt 1.129 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro lên tới 595 tỷ đồng.

Danh mục tính rủi ro của MBS bao gồm 415 tỷ đồng tiền và tương đương tiền (trong đó tiền ký quỹ của nhà đầu tư là 327 tỷ đồng, tiền bán chứng khoán bảo lãnh phát hành 10,9 tỷ đồng); ngoài ra MBS nắm giữ 150 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (trong đó 45 tỷ là trái phiếu của CTCP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI)); về danh mục cổ phiếu, MBS nắm 314 tỷ đồng cổ phiếu OTC, trong khi cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE và HNX lần lượt đạt 109 tỷ và 111 tỷ.


Trong danh mục cổ phiếu tự doanh của MBS, MBS hiện nắm giữ 5,1 triệu cổ phiếu MCG, 3,7 triệu cổ phiếu PVX, 3,6 triệu cổ phiếu VCG, 1 triệu cổ phiếu REE và gần 12 triệu cổ phiếu khác.

Về kết quả kinh doanh kiểm toán 2012, công ty lãi sau thuế 11,87 tỷ đồng, EPS đạt 99 đồng/cp trong khi năm 2011 lỗ 592 tỷ đồng.

Doanh thu của MBS năm 2012 đạt 394 tỷ, giảm 43% so với năm 2011 do tất cả các mảng hoạt động của MBS đều giảm so với năm 2011, trong đó giảm mạnh nhất là doanh thu khác, đạt 239 tỷ đồng (giảm 51%), doanh thu tự doanh và tư vấn giảm 29%, doanh thu môi giới giảm 15%.

Tuy nhiên do công ty giảm chi phí hoạt động 80% so với năm trước, đặc biệt được hoàn nhập dự phòng 82,7 tỷ đồng trong năm 2012 nên cho dù doanh thu giảm mạnh song công ty vẫn có lãi trong năm 2012.

MBS Năm 2012 2011 So sánh
Doanh thu 394.4 692.14 -43%
Môi giới 47.79 56.23 -15%
Tự doanh 91.08 128.95 -29%
Tư vấn 9.12 12.78 -29%
Lưu ký 7.28 4.41 65%
Khác 239.02 489.25 -51%
Chi phí hoạt động 235.05 1184.37 -80%
Chi phí quản lý 144.65 93.78 54%
LNTT 14.34 -592.12 -102%
LNST 11.87 -592.12 -102%
EPS 99 -7119 -101%

Về hoạt động môi giới, kết thúc năm 2012 số lượng tài khoản quản lý đạt hơn 55.000 tài khoản, tăng 3.775 tài khoản (tăng 20,6% so với năm 2010 và tăng 7% so với năm 2011).

Về hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư, năm 2012 MBS đã ký mới được 49 hợp đồng tư vấn với giá trị hơn 6,1 tỷ đồng và mức phí thành công từ 2%-4%. Năm 2012 MBS đã tư vấn thành công thuwong vụ bán 19% cổ phần của công ty thực phẩm Cholimex cho tập đoàn của Nhật Nichirei với giá trị khoảng 6,25 triệu USD, tháng 8/2012 MBS hoàn tất thương vụ chào mua công khai 10,62% cổ phần CTCP Rượu Hà Nội Halico cho Diageo (nâng tỷ lệ sở hữu của Diageo tại Halico lên 45,52%).

Tổng tài sản năm 2012 so với năm 2011 giảm 8.63%,trong đó các khoản phải thu giảm 5.88%. Nợ quá hạn năm 2012 so với năm 2011 tăng 49.01% và số trích lập dự phòng phải thu khó đòi tăng 138.57%.

Nợ phải trả năm 2012 so với năm 2011 giảm 12.2%.Trong năm công ty đã giảm nợ phải trả 273.3 tỷ so với năm 2011.

Báo cáo an toàn tài chính 2012 MBS

Báo cáo kiểm toán 2012


Phương Mai

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên