TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Mirae Asset: 6 tháng lỗ gần 7 tỷ đồng

Mirae Asset: 6 tháng lỗ gần 7 tỷ đồng

99% danh mục đầu tư của Mirae Asset tại thời điểm 30/6/2013 là tiền gửi ngân hàng.

CTCP Mirae Asset (Việt Nam)-Mirae Asset công bố lỗ hơn 4 tỷ đồng quý 2/2013, 6 tháng lỗ gần 7 tỷ đồng.

Doanh thu quý này của Mirae Asset đạt 9,35 tỷ đồng, giảm nhẹ 10% cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng đạt hơn 16,5 tỷ đồng, giảm 18% cùng kỳ năm trước.

Trong các mảng hoạt động của Mirae Asset, doanh thu môi giới quý này tăng vọt 90% lên 3,52 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng doanh thu môi giới đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng 76% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tư vấn đạt 50 triệu đồng trong quý 2/2013, doanh thu tự doanh không đáng kể.

Doanh thu khác đạt 5,78 tỷ đồng, giảm 32% cùng kỳ 2013, lũy kế 6 tháng đạt 11,47 tỷ đồng, giảm 34% cùng kỳ 2013.

Chỉ tiêu
Q2/2013 Q2/2012 ± 6T/2013 6T/2012 ±
Doanh thu 9.35 10.37 -10% 16.54 20.15 -18%
Môi giới 3.52 1.85 90% 5.01 2.85 76%
Tư vấn 0.05 0.00 n/a 0.05 0.00 n/a
Khác 5.78 8.51 -32% 11.47 17.29 -34%
Chi phí hoạt động 7.94 7.59 5% 13.82 14.36 -4%
Chi phí quản lý DN 5.73 4.89 17% 9.71 9.62 1%
LNTT -4.32 -2.11
-7.00 -3.84
LNST -4.32 -2.11
-7.00 -3.84

Trong khi doanh thu giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 17% trong quý 2/2013 khiến công ty bị lỗ hơn 4,3 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng Mirae Asset lỗ gần 7 tỷ đồng, tăng 82% so với số lỗ cùng kỳ 2012.

99% danh mục đầu tư của Mirae Asset tại thời điểm 30/6/2013 là tiền gửi ngân hàng (gửi 159,95 tỷ đồng thời hạn trên 3 tháng, tăng hơn 100 tỷ so với đầu năm, trong khi đầu tư cổ phiếu chỉ 282 triệu đồng). Ngoài ra công ty có khoản tương đương tiền (thời gian đáo hạn dưới 3 tháng) 69 tỷ đồng, giảm 130 tỷ so với đầu năm.

Báo cáo quý 2 của Mirae Asset

Hoàng Ly

phuongmai

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên