TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Năm 2010: Hàng quý, CTCK phải công bố danh mục môi giới giao dịch OTC

Năm 2010: Hàng quý, CTCK phải công bố danh mục môi giới giao dịch OTC

Các công ty niêm yết phải đăng toàn văn báo cáo tài chính năm chứ không được đăng báo cáo tài chính tóm tắt như trước.

Ngày 15/01/2009, Bộ Tài chính đã có thông tư 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thay thế cho Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007.

Theo đó, trường hợp có bất kỳ thông tin nào làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán thì người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin phải xác nhận hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi nhận được thông tin đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Điểm mới của Thông tư 09 so với Thông tư 38:

Thứ nhất, doanh nghiệp phải giải trình khi LNST của kỳ báo cáo biến động 10% (thay cho 5% của thông tư cũ) so với cùng kỳ năm trước.

Thứ hai, các doanh nghiệp niêm yết phải giải trình khi cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 10 phiên liên tiếp hoặc 5 phiên liên tiếp nếu không theo xu hướng chung của thị trường (quy định cũ là tăng trần hoặc giảm sàn 5 phiên liên tiếp là phải giải trình).

Các doanh nghiệp phải công bố thông tin về giao dịch làm thay đổi từ một phần trăm (1%) trở lên (tăng, giảm) tỷ lệ sở hữu số cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của các cổ đông lớn; Thông tin về giao dịch của tổ chức, cá nhân hoặc người có liên quan có ý định nắm giữ tới hai mươi lăm phần trăm (25%) vốn cổ phần hoặc đang nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên vốn cổ phần của một tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch; Thông tin về giao dịch chào mua công khai cổ phiếu của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch.

Thứ ba, đối với công ty chứng khoán, Thông tư 09 yêu cầu, hàng quý, các công ty chứng khoán phải công bố thông tin về danh mục và giá các loại chứng khoán chưa niêm yết mà công ty làm môi giới giao dịch trong vòng 10 ngày đầu tháng tiếp theo trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của công ty.

Thứ tư, đối với các công ty quản lý quỹ, việc công bố báo cáo bán niên (kèm theo báo cáo đã soát xét) phải công bố trên phương tiện công bố thông tin của UBCK, SGDCK và trang thông tin điện tử của tổ chức niêm yết và phải lưu trữ ít nhất trong vòng 10 năm tiếp theo tại trụ sở chính của tổ chức để nhà đầu tư tham khảo.

Chậm nhất là 10 ngày, kết thúc thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm, công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Bộ Tài chính. Ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm chậm nhất là chín mươi (90) ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của Luật Kế toán.

Thứ năm, việc công bố báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải công bố trên các phương tiện thông tin của UBCK và của SGDCK (với DN niêm yết), đồng thời phải đăng tải toàn văn báo cáo kiểm toán tài chính năm trên một số báo có phạm vi phát hành toàn quốc kèm theo địa chỉ cung cấp báo cáo tài chính để nhà đầu tư tham khảo (thay vì công bố Báo cáo tài chính năm tóm tắt trên 3 số báo liên tiếp như quy định của Thông thư 38).


Phương Mai
Theo SSC


phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên