TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NĐT lớn chịu trách nhiệm công bố thông tin sau khi bị giải chấp cổ phiếu

NĐT lớn chịu trách nhiệm công bố thông tin sau khi bị giải chấp cổ phiếu

Trước khi giải chấp CTCK thông báo cho khách hàng. Sau khi bán giải chấp, số lượng cổ phiếu của NĐT có thể thay đổi tỷ lệ cổ đông lớn (5%) nên NĐT phải công bố theo thông tư 52.

Để hướng dẫn các CTCK trong việc xác định rõ trách nhiệm công bố thông tin của nhà đầu tư khi CTCK thực hiện giải chấp chứng khoán trên tài khoản vay ký quỹ, UBCKNN có ý kiến như sau:

Hiện nay, quy định của pháp luật về việc Công bố thông tin được quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ký, ban hành ngày 05/04/2012 và có hiệu lực thi hành ngày 01/06/2012. Trong đó có quy định chi tiết nghĩa vụ công bố thông tin của nhà đầu tư khi là cổ đông lớn và cổ đông nội bộ.

Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 19 Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/08/2011 thì “Trước khi thực hiện lệnh bán giải chấp chứng khoán ký quỹ, CTCK có trách nhiệm thông báo cho khách hàng. CTCK có trách nhiệm gửi khách hàng bảng sao kê kết quả giao dịch bán giải chấp chứng khoán ký quỹ”.

Như vậy, trường hợp nhà đầu tư sử dụng tài khoản giao dịch ký quỹ khi không đáp ứng được yêu cầu ký quỹ, CTCK thực hiện bán giải chấp cổ phiếu của nhà đầu tư và trước khi thực hiện có thông báo cho nhà đầu tư. Do đó, sau khi bán giải chấp, số lượng cổ phiếu của nhà đầu tư có thể thay đổi tỷ lệ cổ đông lớn (5%) nên nhà đầu tư (cổ đông lớn và cổ đông nội bộ) chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 26 Thông tư 52/2012/TT-BTC.

phuongmai

Theo Trí thức trẻ/SSC

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên