TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nhóm NĐT nước ngoài cũng phải thực hiện công bố thông tin theo Thông tư 52

Nhóm NĐT nước ngoài cũng phải thực hiện công bố thông tin theo Thông tư 52

Nhóm NĐT nước ngoài có liên quan nếu nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng/quỹ đại chúng hoặc không còn là cổ đông lớn phải báo cáo trong thời hạn 7 ngày.

UBCK vừa gửi văn bản tới Trung tâm lưu ký chứng khoán và các Sở giao dịch chứng khoán vè việc hướng dẫn nhóm Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) có liên quan báo cáo sở hữu và công bố thông tin.

Về chế độ báo cáo sở hữu và công bố thông tin của nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông lớn, cổ đông nội bộ thực hiện theo nguyên tắc quy định tại điểm a khoản 8 Điều 3 Thông tư 213/2012/TT-BTC ngày 6/12/2012. Theo đó, (i) nhà đầu tư nước ngoài tự thực hiện, hoặc (ii) chỉ định 1 thành viên lưu ký hoặc 1 tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc văn phòng đại diện của mình (nếu có), (iii) hoặc 1 tổ chức khác hoặc ủy quyền cho một cá nhân thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Về chế độ báo cáo sở hữu và công bố thông tin của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sẽ thực hiện báo cáo sở hữu theo quy định tại Khoản 1 và khoản 2 điều 26 Thông tư 52/2012/TT-BTC giống như các nhà đầu tư trong nước. Theo đó, tổ chức, cá nhân và nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, quỹ đại chúng hoặc không còn là cổ đông lớn phải báo cáo trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày không còn là cổ đông lớn.

Đối với tổ chức, cá nhân và nhóm người liên quan đã nắm giữ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng/quỹ đại chúng dạng đóng có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu/ccq phải báo cáo trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Hướng dẫn của UBCK

Hoàng Ly

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên