TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phát hành ra nước ngoài không được vượt “room”

Phát hành ra nước ngoài không được vượt “room”

Tổ chức phát hành phải mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép của Việt Nam.

Theo D tho Thông tư hướng dn v chào bán và niêm yết chng khoán ca doanh nghip Vit Nam ti nước ngoài, t l s hu nước ngoài ti đa “room” ca người nước ngoài cũng ch trong gii hn theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam.

Hin y ban Chng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang tiến hành ly ý kiến các thành viên th trường v D tho Thông tư.

D kiến, các ý kiến s được tp hp trước ngày 19/9, sau đó, UBCKNN s hoàn chnh D tho đ trình B Tài chính trước khi ký ban hành.

D tho cũng quy đnh, t chc phát hành phi m tài khon vn phát hành chng khoán bng ngoi t ti mt t chc tín dng được phép ca Vit Nam.

Đây s là tài khon thc hin các giao dch thu chi có liên quan đến vic phát hành chng khoán phù hp vi các quy đnh v qun lý ngoi hi ca Vit Nam.

Theo Hi Bng
Đu tư

 

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên