TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phó Chủ tịch UBCK: "Mục tiêu trước mắt là tập trung ổn định TTCK"

Phó Chủ tịch UBCK: "Mục tiêu trước mắt là tập trung ổn định TTCK"

Một trong những giải pháp nâng cao khả năng tài chính cho NHTMCP và tăng thêm luồng vốn ngoại tệ là cho phép nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các ngân NH lên trên mức 30% hiện nay.

Trích đoạn tham luận "Thị trường chứng khoán Việt Nam sau tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu những giải pháp để phát triển ổn định, bền vững"của Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Đoan Hùng tại Hội thảo“Kinh tế ViệtNam: Cơ hội và thách thức hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu” do Báo Đầu tư tổ chức, diễn ra tại TP. HCM sáng 9/9.

Vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm đầu thời kỳ “hậu suy giảm kinh tế”, với các chính sách điều chỉnh hợp lý từ Chính phủ và các cơ quan hữu quan, TTCK Việt Nam được giữ vững, dần đi vào ổn định và từng bước phát triển phù hợp với sự ổn định kinh tế vĩ mô.

Các chỉ tiêu thị trường chứng khoán phản ánh mức tăng trưởng hợp lý với diễn biến nền kinh tế Việt Nam và gắn liền với sự tăng trưởng của thị trường vốn quốc tế.

Chỉ tiêu thị trường chứng khoán

Các chỉ tiêu thị trường

12/2009

8/2010

Giá trị vốn hóa (tỷ đồng)

620.000

700.000

Mức vốn hóa so với GDP 2008

38%

40%

Số lượng cổ phiếu niêm yết

457

580

Số lượng công ty chứng khoán

105

105

Số lượng công ty quản lý quỹ

46

46

Số lượng công ty đại chúng đã đăng ký

1.090

985

Số lượng tài khoản của nhà đầu tư

822.000

966.500

Trước những diễn biến còn nhiều khó khăn trong năm 2010, mục tiêu trước mắt là tập trung ổn định TTCK, qua đó từng bước triển khai các mục tiêu dài hạn để tạo ra sự cải cách đổi mới làm tiền đề cho sự phát triển của những năm tiếp theo. Cụ thể:

(i) Tăng cường chất lượng kiểm toán, công bố thông tin và tuân thủ quản trị công ty trong các công ty niêm yết, công ty đại chúng ;

(ii) Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, xử phạt, bảo vệ nhà đầu tư ;

(iii) Xử lý tốt các công ty niêm yết, công ty chứng khoán thua lỗ: hợp nhất, giải thể, phá sản tránh tác động xấu đến thị trường, lành mạnh hoá các tổ chức kinh doanh chứng khoán ;

(iv) Ổn định hoạt động thị trường và tâm lý nhà đầu tư.

TTCK là tấm gương và chịu ảnh hưởng mạnh của kinh tế vĩ mô, vì vậy các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô ảnh hưởng lớn đến TTCK trong thời gian tới tập trung trên một số mặt sau:

(i) Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và nới lỏng để đảm bảo tính ổn định nhất định về tỷ giá, lãi suất và áp lực gia tăng lạm phát;

(ii) Các chính sách khuyến khích xuất khẩu và tiêu dùng nội địa thông qua các công cụ về thuế, trợ giúp lãi suất;

Phương diện vĩ mô

Thị trường chứng khoán là tấm gương và chịu ảnh hưởng mạnh của kinh tế vĩ mô, vì vậy các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

(i) Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt với biên độ tỷ giá thích hợp để tránh tác động tâm lý lên vấn đề tỷ giá. Chính sách lãi suất thích hợp nhằm hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm, tăng khả năng cho xuất khẩu.

(ii) Khuyến khích xuất khẩu thông qua các biện pháp về thuế, giảm thiểu thủ tục hành chính, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ tín dụng, ưu đãi lãi suất để tạo đầu ra cho doanh nghiệp và thu hút ngoại tệ.

(iii) Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp: tăng cường xúc tiến đầu tư, giảm thiểu thủ tục hành chính trong việc giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp, triển khai các chương trình đào tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp.

Đối với thị trường chứng khoán

(i) Thực hiện tái cấu trúc TTCK theo hướng phân định tổ chức thị trường chứng khoán niêm yết, thị trường OTC và thị trường công cụ nợ, thị trường công cụ phái sinh. Từng bước hoàn thiện thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) theo hướng thị trường OTC để từng bước thu hẹp thị trường tự do.

(ii) Hoàn thiện khung pháp lý, thể chế chính sách thông qua việc sửa đổi Nghị định 14/CP; sửa đổi bổ sung Nghị định 36/CP và xây dựng các Thông tư hướng dẫn về giao dịch; Thông tư hướng dẫn về các chỉ tiêu an toàn tài chính đối với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Xem xét sửa đổi Luât Chứng khoán để trình Quốc hội vào năm 2010. Xây dựng  và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 nhằm cụ thể hóa Quyết định 128/2007/ QĐ-TTg về Đề án phát triển thị trường vốn đến 2010 và tầm nhìn 2010 đến 2020.

(iii) Tiếp tục thực hiện cổ phần hoá để đảm bảo chương trình cải cách, đổi mới doanh nghiệp, tạo hàng chất lượng cao cho thị trường chứng khoán và thu hút vốn đầu tư. Cần chuyển sang áp dụng theo phương thức thoả thuận cho đối tác chiến lược, hoặc đấu giá giữa các đối tác chiến lược, đồng thời giảm bớt tỷ lệ bán ra bên ngoài.

Một mặt chuyển đổi được hình thức sở hữu, từ đó góp phần cải thiện quản trị công ty, mặt khác không gây thiệt hại cho nhà nước, đồng thời thu hút được đầu tư trực tiếp nước ngoài (góp vốn mua cổ phần được coi là đầu tư trực tiếp phải nắm giữ 2-3 năm).

(iv) Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ các định chế trung gian (vốn; giấy phép hành nghề; quản trị rủi ro; kiểm soát nội bộ..vv). Xây dựng các phương án xử lý đối với công ty khi mất khả năng thanh toán, phá sản, xử lý vấn đề thiếu hụt vốn pháp định.

(v) Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trên thị trường về các hành vi vi phạm công bố thông tin; chào bán chứng khoán ra công chúng không xin phép; thao túng giá chứng khoán, các vi phạm của công ty chứng khoán trên thị trường..vv.

(vi) Nâng cao khả năng tài chính cho các ngân hàng và tăng thêm luồng vốn ngoại tệ thông qua việc cho phép ngân hàng bán cổ phần cho ngân hàng nước ngoài với tỷ lệ dưới 5% không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước, đồng thời nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các ngân hàng lên trên mức 30% hiện nay để tăng tính hấp dẫn khi luồng vốn đầu tư đang giảm sút.

(vii) Tăng cường vai trò của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán, Hội kiểm toán viên hành nghề, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính, Câu lạc bộ công ty niêm yết, Câu lạc bộ công ty quản lý quỹ đầu tư về: Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của các thành viên thông qua việc xây dựng, phổ biến và giám sát các quy tắc về đạo đức hành nghề; Phối hợp với cơ quan quản lý thực hiện giám sát chất lượng công bố thông tin của các thành viên; Phối hợp với các thành viên để xây dựng, ban hành và giám sát các các quy trình nội bộ về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, các quy trình nghiệp vụ.

Q. Nguyễn


quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên