TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PRUBF1: Thay đổi cơ cấu đầu tư, xem xét việc chuyển đổi sang Quỹ mở

PRUBF1: Thay đổi cơ cấu đầu tư, xem xét việc chuyển đổi sang Quỹ mở

BF1 sẽ dành từ 0-100% NAV của quỹ được đầu tư vào CP niêm yết và CP chưa niêm yết thay vì 0-70% như trước đây. Tính đến 31/12/2010, BF1 còn 28% tiền.

Chiều ngày 25/03/2011, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2011 của Quỹ đầu tư cân bằng Prudential (HOSE: PRUBF1) – BF1 đã tiến hành thành công. Đại hội nhà đầu tư đã thông qua các nội dung trình tại đại hội.

Đại diện của BF1 cho biết, BF1 sẽ trình đại hội nhà đầu tư thông qua về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của quỹ khi Bộ Tài chính và UBCKNN thông qua các văn bản pháp luật liên quan Quỹ mở.

BF1 là quỹ đầu tư cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro và cân bằng tài sản cho nhà đầu tư đảm bảo bảo toàn vốn và tăng lợi tức trong dài hạn cho nhà đầu tư. Tại Đại hội Ban lãnh đạo quỹ chia sẻ: Trong những năm qua, ban lãnh đạo của quỹ đã làm được một phần bảo toàn vốn, NAV không giảm quá nhiều so với biến động của thị trường. Nhưng ban lãnh đạo chưa làm được tăng trưởng dài hạn cho nhà đầu tư.

Điểm thay đổi quan trọng nhất của BF1 trong năm nay là việc sửa đổi điều lệ quỹ. Theo đó quỹ BF1 có cơ cấu đầu tư từ 0-100% giá trị tài sản ròng của Quỹ được đầu tư vào công cụ nợ thay vì 30-100% như trước đây và từ 0-100% NAV của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chưa niêm yết thay vì 0-70% như trước đây. Công cụ nợ bao gồm: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu công ty và tiền gửi ngân hàng.

Đây là sự thay đổi cho phép BF1 thêm linh hoạt trong quyết định đầu tư, có khả năng thay đổi nhanh hơn giữa cổ phiếu và trái phiếu để tăng khả năng đạt hiệu quả.

Quỹ cũng xóa điều “duy trì tỷ lệ tối thiểu 60%NAV của quỹ được đầu tư vào chứng khoán trong suốt thời gian hoạt động quỹ” bởi khi sắp kết thúc thời gian hoạt động của Quỹ, không nên duy trì tỷ lệ 60% này. Thời gian này, quỹ cần nhiều tiền mặt hơn để chi trả cho nhà đầu tư.   

Trả lời thắc mắc của nhà đầu tư về việc chia cổ tức của Quỹ, đại diện quỹ cho biết lợi nhuận để lại của quỹ bị âm, NAV đến ngày 31/12/2010 đạt 8.711 đồng/CCQ, do đó, Quỹ không thể chia cổ tức. Từ khi quỹ BF1 đi vào hoạt động, BF1 đã thực hiện chia cổ tức 1 lần cho nhà đầu tư với tỷ lệ 15%.

Giá trị tài sản ròng của BF1 đến ngày 31/12/2010 đạt 435,5 tỷ đồng, giảm 4% so với 31/12/2009; phân bổ tài sản của BF1 như sau: cổ phiếu chiếm 57% NAV, trái phiếu chiếm 15%NAV, tiền 28% NAV.

Ban lãnh đạo cũng đã công bố phụ cấp cho chủ tịch và ban đại diện quỹ trong năm 2010 rất thấp chỉ ở mức khoảng 2-3 triệu đồng/tháng.

Năm 2011, BF1 duy trì sự thận trọng với thị trường trái phiếu và cổ phiếu trong ngắn hạn 3-6 tháng do các yếu tố vĩ mô chưa ổn định, kỳ vọng thì trường cổ phiếu sẽ tăng tưởng trong dài hạn do mức định giá thị trường hợp lý. Hiện tại quỹ sẽ duy trì lượng tiền mặt lớn vì lãi suất ngân hàng đang cao, và có phương án đầu tư linh hoạt.

T. Sam

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên