TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVX bất ngờ được đưa ra khỏi diện kiểm soát, chuyển sang dạng bị cảnh báo

PVX bất ngờ được đưa ra khỏi diện kiểm soát, chuyển sang dạng bị cảnh báo
Một trong những hình ảnh hoạt động của PVX

Sau khi điều chỉnh khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào PSG số tiền 9,71 tỷ đồng với sự chấp thuận của kiểm toán Nhà nước và xác nhận của Deloitte Việt Nam thì PVX thoát án bị kiểm soát!

Phiên giao dịch cuối cùng của năm Quý Tỵ, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin liên quan đến việc đưa cổ phiếu PVX của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam ra khỏi diện kiểm soát.

Quyết định này đưa ra dựa trên đề nghị của PVX tại công văn giải trình ngày 25/1/2014 (2 ngày trước thông báo này) về gải trình kết quả kinh doanh năm 2011 trên BCTC hợp nhất kèm theo công văn số 1692/KTNN-TH ngày 25/12/2013 của Kiểm toán Nhà Nước về việc kiến nghị điều chỉnh báo cáo kiểm toán và công văn số 43/VN1A-HN-CV ngày 25/01/2014 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về việc xác nhận giải trình của Công ty về kết quả kinh doanh năm 2011 trên BCTC hợp nhất.

Nếu nhìn vào các ngày tháng trên các công văn nêu trên thì có thể thấy thông tin liên quan đến báo cáo tài chính năm 2011 của PVX đã xuất hiện từ 25/12/2013 dù lúc này chỉ mới là bản đề nghị của Kiểm toán Nhà Nước về việc kiến nghị điều chỉnh báo cáo kiểm toán. Những thông tin liên quan đến các kiến nghị, xác nhận nêu trên hoàn toàn không được công bố công khai trên HNX.

Ảnh chụp dữ liệu cổ phiếu PVX trên HNX vào 16h30 ngày 27/1/2013

Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc đưa cổ phiếu PVX ra khỏi diện bị kiểm soát chuyển sang diện bị cảnh báo như sau:

- Ngày chính thức đưa cổ phiếu PVX ra khỏi diện kiểm soát chuyển sang diện cảnh báo: Ngày 07/02/2014;

- Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2011 là số dương (năm 2011 là 590.715.236 đồng, sau khi điều chỉnh hoàn nhập khoản dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Sài Gòn số tiền là 19.714.440.667 đồng với sự chấp thuận của kiểm toán Nhà nước và xác nhận của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam).

Sở GDCK Hà Nội sẽ có Thông báo về việc đưa cổ phiếu PVX ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết của Sở.

Lần dở website của PVX, chúng tôi đã tiếp cận được bản công bố thông tin về việc giải trình kết quả kinh doanh năm 2011 trên BCTC Hợp nhất công ty Mẹ của PVX. Bản giải trình nêu rõ: Trong quá trình làm việc và rà soát số liệu tài chính, PVX đã phát hiện có sự nhầm lẫn/sai sót về mặt kỹ thuật hợp nhất trên BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán Nhà nước thực hiện cho BCTC năm 2011. Cụ thể:

-Trên BCTC công ty mẹ-PVC: Kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh trích lập dự phòng khoản đầu tư vào Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) với số tiền 19,71 tỷ đồng.

Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07-kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết: "Trong BCTC hợp nhất của nhà đầu tư, khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu", theo đó, các khoản dự phòng đầu tư vào công ty liên kết cần được hoàn nhập lại trên BCTC hợp nhất.

-Tuy nhiên, trên BCTC hợp nhất của PVX, khi thực hiện các bút toán hợp nhất đã thiếu bút toán hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào công ty liên kết PVC-SG với số tiền 19.714.440.667 VNĐ.

Việc thiếu bút toán hoàn nhập nêu trên khi thực hiện hợp nhất đã làm cho chi phí tài chính trên BCTC Hợp nhất tăng thêm 19.714.440.667 VNĐ dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 bị lỗ là 19.123.725.341 VNĐ. Do vật, nếu được kiểm oán Nhà nước chấp thuận cho phép điều chỉnh bổ sung bút toán hoàn nhập thì chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2011 sẽ dương với số tiền là 590.715.326 VNĐ.

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên