TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVX: Lỗ thêm 952 tỷ sau soát xét, nửa đầu năm 2013 lỗ ròng 1.577 tỷ đồng

PVX: Lỗ thêm 952 tỷ sau soát xét, nửa đầu năm 2013 lỗ ròng 1.577 tỷ đồng

Tổng nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 1.030 tỷ đồng. Theo Deloitte các vấn đề này đã ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của PVX trong 12 tháng tới.

Chênh lệch về lợi nhuận sau thuế giữa Báo cáo hợp nhất sau soát xét của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC mã PVX trên sàn Hà Nội) và báo cáo trước soát xét lên tới 952 tỷ đồng. Theo đó PVX lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2013 lên tới gần 1.578 tỷ trong khi trước soát xét con số này chỉ ở mức lỗ 625,7 tỷ.


Có sự chênh lệch khá lớn giữa chi phí quản lý doanh nghiệp và giá vốn hàng bán trước và sau soát xét của PVX

Lý do của sự chênh lệch “khủng” này là do Tổng công ty phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính và dự phòng phải thu khó đòi để giảm rủi ro tài chính. Báo cáo trước soát xét PVX trích lập các khoản dự phòng dựa trên báo cáo tài chính 6 tháng tự lập của các đơn vị hoặc báo cáo tại thời điểm gần nhất nếu các đơn vị chưa có báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013.

Trước đây các công ty con của PVX được chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán nhưng năm 2013 Tổng công ty lựa chọn Deloitte là công ty soát xét báo cáo của công ty mẹ, các công ty con và báo cáo hợp nhất toàn Tổng công ty. Deloitte đánh giá lại số dư đầu kỳ, mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, chi phí SXKD dở dang, các khoản công nợ khó đòi…

Deloitte lưu ý việc PVX đã ký hợp đồng xây lắp trọn gói với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, do có thay đổi về thiết kế và đơn giá, PVX đang đề nghị PVN xem xét điều chỉnh giá trị phát sinh chưa lường hết của dự án, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo chưa bao gồm bất kỳ điều chỉnh nào liên quan đến vấn đề này.

Deloitte lưu ý về doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty mẹ PVX lỗ ròng 1.226 tỷ (lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2013 là 2.541 tỷ), lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh âm khoảng 705 tỷ, dư nợ vay ngân hàng quá hạn tại ngày 30/6/2013 khoảng 1.589 tỷ và dư nợ các khoản vay do Tổng công ty bảo lãnh quá hạn khoảng 545 tỷ, tổng nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 1.030 tỷ đồng.

Theo Deloitte các vấn đề này đã ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của công ty trong 12 tháng tới.


Khả năng thanh toán của PVX sẽ gặp khó khăn trong 12 tháng tới khi công ty thiếu hụt vốn lưu động hơn 1.000 tỷ

Tại thời điểm 30/6/2013, tiền và các khoản tương đương tiền của PVX còn gần 500 tỷ đồng (giảm 236 tỷ so với đầu năm), các khoản phải thu ngắn hạn hơn 6.500 tỷ (tăng 650 tỷ so với đầu năm trong đó trả trước cho người bán là hơn 4.570 tỷ, tăng 940 tỷ so với đầu năm).

Hàng tồn kho của PVX đến 30/6/2013 đạt hơn 2.460 tỷ, giảm 1.200 tỷ so với đầu năm nhưng dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 493 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn của PVX cuối quý 2/2013 hơn 12.200 tỷ, tăng 120 tỷ so với đầu năm trong đó vay nợ ngân hàng hơn 2.900 tỷ, người mua trả tiền trước hơn 5.900 tỷ. Tuy nhiên, hơn 1.500 tỷ trong số này đã quá hạn.


Các chủ nợ ngắn hạn của PVX tính đến 30/6/2013
PVX đã nợ quá hạn 1.588 tỷ tính đến 30/6/2013 trong đó SHB Hà Nội đã tự khấu trừ khoản quá hạn 46 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc và lãi vay) trong khoản tiền gửi 50 tỷ tại ngân hàng. PVX chưa điều chỉnh khoản này trong báo cáo hợp nhất và đang trong quá trình làm việc với công ty luật về vấn đề này.


Ngoài ra PVX còn khoản vay nợ dài hạn hơn 1.700 tỷ tại các ngân hàng Vietinbank, Oceanbank, PVFC và các ngân hàng khác.

Báo cáo hợp nhất sau soát xét 2013 của PVX

Phương Mai

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên