TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

QCG: Thông báo cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

QCG: Thông báo cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012 là số dương.

Ngày 08/07/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 422/2013/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) như sau:

- Cổ phiếu QCG được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 10/04/2013 theo Quyết định số 134/2013/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Căn cứ khoản 4, điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012 là số dương.

thanhhuong

HSX

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên