TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quản lý quỹ Hùng Việt: Nam Việt bán vốn cho 3 cá nhân

Quản lý quỹ Hùng Việt: Nam Việt bán vốn cho 3 cá nhân

Ông Trần Văn Trọng, Ông Võ Trọng Thủy và Ông Nguyễn Thanh Tùng đã nhận chuyển nhượng 500.000 cổ phiếu từ Nam Việt và thành những cổ đông lớn nhất của QLQ Hùng Việt.

Ngày 8/8/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBCK chấp thuận giao dịch cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hùng Việt, bao gồm các bên tham gia giao dịch như sau:

A. Bên chuyển nhượng:

Công ty Cổ phần Nam Việt

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600168736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 2/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 5/9/2012.

- Địa chỉ trụ sở chính: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Số lượng cổ phần trước khi chuyển nhượng: 500.000 (năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 500.000 (năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 (không) cổ phần.

B. Bên nhận chuyển nhượng:

1. Ông Trần Văn Trọng

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 825.000 (tám trăm hai mươi lăm nghìn) cổ phần, tương đương 33% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 168.000 (một trăm sáu mươi tám nghìn) cổ phần, tương đương 6,72% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 993.000 (chín trăm chín mươi ba nghìn) cổ phần, tương đương 39,72% vốn điều lệ.

2. Ông Võ Trọng Thủy

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 500.000 (năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 166.000 (một trăm sáu mươi sáu nghìn) cổ phần, tương đương 6,64% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 666.000 (sáu trăm sáu mươi sáu nghìn) cổ phần, tương đương 26,64% vốn điều lệ.

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 425.000 (bốn trăm hai mươi lăm nghìn) cổ phần, tương đương 17% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 166.000 (một trăm sáu mươi sáu nghìn) cổ phần, tương đương 6,64% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 591.000 (năm trăm chín mươi mốt nghìn) cổ phần, tương đương 23,64% vốn điều lệ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên