TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quy định mới trên sàn Hà Nội về cổ phiếu bị kiểm soát

Quy định mới trên sàn Hà Nội về cổ phiếu bị kiểm soát

Cổ phiếu bị kiểm soát nếu lợi nhuận năm gần nhất của tổ chức niêm yết phát sinh âm và cổ phiếu không giao dịch trong 60 ngày.

Ngày 14/04/2009, Giám đốc Trung tâm GDCK Hà Nội đã ký Quyết định số 137/QĐ-TTGDHN về việc sửa đổi quy Quy chế niêm yết chứng khoán tại TTGDCK Hà Nội về chứng khoán bị cảnh báo/kiểm soát.

Trong đó, chứng khoán niêm yết bị kiểm soát nếu lợi nhuận sau thuế của tổ chức niêm yết năm gần nhất là số âm; Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính; Cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 60 ngày.

Trước đó, theo quyết định số 420/QĐ-TTGDHN ngày 31/12/2007 của Giám đốc TTGDCK Hà Nội, cổ phiếu bị kiểm soát nếu lợi nhuận sau thuế của tổ chức niêm yết lỗ trong 2 năm liên tiếp và cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 120 ngày.

Chứng khoán niêm yết bị xem xét đưa vào diện bị kiểm soát khi vốn điều lệ thực góp của tổ chức niêm yết giảm xuống dưới 10 tỷ đồng Việt Nam tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất; Tổ chức niêm yết không có đủ 100 cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ngoài ra, chứng khoán sẽ bị xem xét đưa vào diện bị kiểm soát nếu tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc trong trường hợp Trung tâm Giao dịch xét thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Tổ chức niêm yết có chứng khoán bị cảnh báo/kiểm soát có trách nhiệm giải trình, công bố thông tin theo yêu cầu của Trung tâm Giao dịch và có trách nhiệm khắc phục tình trạng dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo/kiểm soát.

Trung tâm Giao dịch sẽ đưa chứng khoán ra khỏi diện bị cảnh báo/kiểm soát khi những tình trạng trên được khắc phục.

Hoàng Ly


phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên