TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quy định mới về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Quy định mới về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC (Thông tư 09) hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, áp dụng từ 1.3.2010.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC (Thông tư 09) hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1.3.2010, việc công bố thông tin của các tổ chức, cá nhân liên quan trên thị trường chứng khoán sẽ áp dụng thực hiện theo qui định của Thông tư 09.

Thông tư này thay thế Thông tư số 38/2007/TT-BTC (Thông tư 38) ngày 18.4.2007 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo thông tư 09, các công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) phải lập trang thông tin điện tử với đầy đủ các chuyên mục về quan hệ cổ đông, trong đó phải có điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính định kỳ phải công bố theo quy định và các vấn đề liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, trang thông tin điện tử phải thường xuyên cập nhật các thông tin phải công bố theo quy định tại Thông tư này. Các đối tượng khi thực hiện công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán.

Đối với việc công bố báo cáo tài chính, tổ chức niêm yết phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán và báo cáo tài chính quý. Các tổ chức niêm yết phải báo cáo giải trình khi cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 10 phiên liên tiếp; hoặc tăng trần hoặc giảm sàn 5 phiên liên tiếp mà không theo xu thế chung của thị trường, thay vì các tổ chức niêm yết phải giải trình khi cố phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 5 phiên liên tiếp như trước đây.

Hàng quý, các công ty chứng khoán phải công bố thông tin về danh mục và giá các loại chứng khoán chưa niêm yết mà công ty làm môi giới giao dịch trong vòng 10 ngày đầu tháng tiếp theo trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của công ty.

Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc chào bán chứng khoán và tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhằm đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn huy động.

Theo TTXVN

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên