TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quy định người lao động được mua cổ phần với giá giảm 40% so với giá thị trường

Quy định người lao động được mua cổ phần với giá giảm 40% so với giá thị trường

Đối với trường hợp không có giá thị trường để xác định thì căn cứ vào báo cáo tài chính để xác định giá làm cơ sở để giảm 40% nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phần.

Theo công văn số 794, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý người lao động đang được hưởng quyền nhận cổ tức trên số cổ phần do Nhà nước cấp theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996 được mua lại số cổ phần này với giá bán giảm 40% so với giá thị trường tại thời điểm bán.

Đối với trường hợp không có giá thị trường để xác định thì căn cứ vào báo cáo tài chính để xác định giá làm cơ sở để giảm 40% nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phần.

Còn đối với trường hợp người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa đang hưởng ưu đãi theo Nghị định nêu trên không muốn mua lại số cổ phần này, nhưng vẫn muốn hưởng cổ tức thì số cổ phần này vẫn thuộc sở hữu của Nhà nước và người lao động tiếp tục được hưởng ưu đãi như quy định tại Nghị định số 28/CP.

Thủ tướng cho ý kiến chỉ đạo, đối với số cổ phần của người lao động đã chuyển công tác, nghỉ hưu, mà không có con làm việc tại công ty cổ phần để được thừa kế quyền hưởng cổ tức thì tổ chức bán đấu giá theo quy định hoặc chuyển trả về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước để quản lý thống nhất.

Công ty cổ phần có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức bán cho người lao động hoặc bán đấu giá hoặc làm thủ tục để bàn giao số cổ phần nói trên về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước để quản lý theo quy định. Số tiền thu được từ bán cổ phần nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo phân cấp của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Được biết, theo quy định tại điều 11 Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996, Người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá được hưởng những ưu đãi về tài chính như:

Được Nhà nước cấp một số cổ phiếu tuỳ theo thâm niên và chất lượng công tác của từng người. Đối với số cổ phiếu này, người lao động được hưởng cổ tức, được quyền thừa kế cho con làm việc tại công ty cổ phần nhưng không được chuyển nhượng. Những cổ phiếu này thuộc sở hữu Nhà nước tại công ty cổ phần.Trị giá cổ phiếu cấp cho mỗi người không quá 6 tháng lương cấp bậc, chức vụ theo hệ thống thang bảng lương nhà nước ban hành; tổng số cổ phiếu được cấp không quá 10% giá trị doanh nghiệp.

Được mua chịu một số cổ phiếu trả chậm trong 5 năm với lãi suất là 4% năm; tổng mức mua chịu không quá 15% giá trị doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có vốn tự tích luỹ từ 40% giá trị doanh nghiệp trở lên thì mức mua chịu không quá 20% giá trị doanh nghiệp.

Ngoài ra người lao động được tiếp tục làm việc tại công ty cổ phần (nếu họ có nhu cầu) theo quy định tại Điều 31 của Bộ Luật lao động. Sau 12 tháng kể từ khi doanh nghiệp nhà nước chuyến thành công ty cổ phần, nếu do nhu cầu tổ chức lại hoạt động kinh doanh mà phải thay đổi cơ cấu công nghệ dẫn đến người lao động mất việc làm thì chính sách đối với những người lao động này được giải quyết theo Điều 17 của Bộ luật Lao động và Nghị định số 72/CP của Chính phủ.

V.Minh
Theo Chinhphu.vn

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên