TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quy định tối thiểu 120 tỷ đồng niêm yết tại HoSE và 30 tỷ đồng niêm yết HNX sắp đi vào thực hiện

Quy định tối thiểu 120 tỷ đồng niêm yết tại HoSE và 30 tỷ đồng niêm yết HNX sắp đi vào thực hiện

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5%. Việc niêm yết chứng khoán tại nước ngoài phải gắn với chào bán chứng khoán ra nước ngoài.

 
UBCKNN thông báo lấy ý kiến dự thảo lần 2 Nghị định “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán”.

Khi được thông qua, Nghị đình này sẽ thay thế cho các Nghị định 14/2007/NĐ-CP, Nghị định 84/2010/NĐ-CP và Nghị định 01/2010/NĐ-CP. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bõ.

Điểm đáng quan tâm nhất trong Dự thảo Nghị định này là việc nâng quy định về điều kiện niêm yết cổ phiếu tại các Sở GDCK.

Đối với công ty niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM (HoSE):

- Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên (hiện tại quy định là 80 tỷ đồng).

- Có ít nhất hai năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết và hoạt động kinh doanh của hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết) phải có lãi và không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký niêm yết; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5%.

- Không có các khoản nợ quá hạn chưa được dự phòng theo quy định của pháp luật…

- Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 300 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ…

Đối với công ty niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội (HNX):

- Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên (hiện tại là 10 tỷ đồng)
 
- Có ít nhất một năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết và hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết) phải có lãi, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm, không có các khoản nợ quá hạn chưa được dự phòng và không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5%;

- Tối thiểu 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Việc niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần không phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này…

Bộ Tài chính quy định điều kiện niêm yết cổ phiếu của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

Niêm yết cổ phiếu tại nước ngoài

Công ty niêm yết cổ phiếu tại nước ngoài phải không thuộc danh mục ngành nghề mà pháp luật cấm bên nước ngoài tham gia và phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tổ chức phát hành niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài phải gắn với chào bán chứng khoán ra nước ngoài.
 
Quốc Thắng
Theo UBCKNN

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên