TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quỹ mở không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm

Quỹ mở không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm

Để chuyển đổi quỹ đóng thành quỹ mở, nghị quyết của đại hội nhà đầu tư phải được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 75% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành thông qua.

Bộ Tài chính đã chính thức công bố Thông tư 183 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở.

Theo định nghĩa tại Luật chứng khoán, Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. Trong đó, quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

Thông tư đã tạo điều kiện cho các quỹ đóng đang hoạt động được chuyển đổi thành quỹ mở.

Theo đó, quỹ đóng thành lập trước thời điểm Thông tư 183 có hiệu lực thi hành, được chuyển đổi thành quỹ mở khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có giá trị tài sản ròng tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chuyển đổi quỹ đạt tối 50 tỷ đồng;

- Danh mục đầu tư chỉ bao gồm cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán, tiền và các khoản tương đương tiền với tỷ lệ hạn chế đầu tư đáp ứng quy định liên quan.

- Có phương án chuyển đổi quỹ đã được đại hội nhà đầu tư thông qua. Nghị quyết của đại hội nhà đầu tư phải được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 75% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành thông qua.

Quỹ chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của quỹ thực hiện chuyển đổi. Nhà đầu tư không phải trả phí khi thực hiện chuyển đổi.

Về các giới hạn đầu tư, ngoại trừ quỹ trái phiếu, cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải bao gồm chứng khoán của ít nhất 6) tổ chức phát hành, đồng thời phải bảo đảm một số quy định như

  • Không được đầu tư quá 49% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản: Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại, Công cụ thị trường tiền tệ, ngoại tệ, giấy tờ có giá…
  • Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành
  • Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó.
  • Không được đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào Cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, đăng ký giao dịch.
  • Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn (>5% giá trị tài sản) trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ;

Quỹ mở không được đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của các công ty đầu tư chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm.

Trường hợp giá trị tài sản ròng của quỹ giảm xuống thấp hơn mười 10 tỷ đồng trong 6 tháng liên tục, công ty quản lý quỹ phải thanh lý tài sản để giải thể quỹ.
 
 
Quốc Thắng

duchai

Theo Trí thức trẻ/UBCK

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên