TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quỹ mở trái phiếu thứ 2 được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ

Quỹ mở trái phiếu thứ 2 được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ

Danh mục đầu tư mục tiêu của quỹ đầu tư trái phiếu bảo thịnh VinaWealth (VFF) sẽ bao gồm ít nhất 80% trái phiếu.

Ngày 1/4/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 02/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh Vinawealth do Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaWealth quản lý và Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam).

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh Vinawealth được thành lập theo các nội dung sau:

- Vốn điều lệ của quỹ: 53.810.960.100 (năm mươi ba tỷ tám trăm mười triệu chín trăm sáu mươi nghìn một trăm đồng);

- Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 đồng

- Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.381.096,01 (năm triệu ba trăm tám mươi mốt nghìn không trăm chín mươi sáu phẩy không một) chứng chỉ quỹ;

- Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Danh mục đầu tư mục tiêu của quỹ đầu tư trái phiếu bảo thịnh VinaWealth (VFF) sẽ bao gồm ít nhất 80% trái phiếu. Tài sản của quỹ VFF được phép đầu tư bao gồm trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tín phiếu kho bạc, trái phiếu doanh nghiệp, công cụ thị trường tiền tệ và các tài sản được phép đầu tư khác theo quy định.

VFF là quỹ mở trái phiếu thứ 2 được cấp giấy đăng ký lập quỹ, trước đó quỹ mở trái phiếu của MB đã được UBCK cấp phép trong tháng 3/2013.

phuongmai

SSC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên