TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở giao dịch

Quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở giao dịch

Các doanh nghiệp niêm yết muốn chuyển sàn phải hạn chế tối đa thời gian tạm ngừng giao dịch trên thị trường.

Theo Công văn số 163/UBCK-PTTT thì các DN niêm yết tại HOSE có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng nếu trong vòng 6 tháng kể từ 8/2/2009 mà không thực hiện kế hoạch tăng vốn như đã đăng ký thì phải chuyển sang niêm yết tại HASTC.

Đối với các doanh nghiệp trên 80 tỷ đồng đang niêm yết trên sàn Hà Nội nếu đáp ứng đủ điều kiện là kinh doanh hai năm có lãi liên tục thì cũng phải công bố kế hoạch chuyển từ sàn HaSTC sang HoSE, bắt đầu thực hiện từ năm 2010.

Ngày 25/03/2009 Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định 189/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Quyết định 189/QĐ-UBCK có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 338/QĐ-UBCK ngày 01/06/2006 của Chủ tịch UBCKNN.

Theo đó, các doanh nghiệp chuyển đăng ký niêm yết phải đảm bảo tính liên tục và kế thừa các thông tin đã công bố, hạn chế tối đa thời gian tạm ngừng giao dịch trên thị trường.

Cổ đông là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và kế toán trưởng của công ty khi thực hiện chuyển niêm yết phải tiếp tục thực hiện các cam kết nắm giữ cổ phiếu do mình sở hữu khi thực hiện niêm yết lần đầu nếu các cam kết này còn hiệu lực.

Quy trình thực hiện chuyển niêm yết giữa các Sở giao dịch chứng khoán:

Các Sở giao dịch thực hiện hướng dẫn và giám sát tổ chức đăng ký chuyển niêm yết.

Các doanh nghiệp phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc hủy đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nơi tổ chức phát hành đang niêm yết để chuyển sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán khác.

Sau đó, tổ chức phát hành phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại SGDCK dự kiến niêm yết mới với danh sách cổ đông sẵn có ở thời điểm gần nhất; bản cáo bạch niêm yết lần đầu hoặc bản cáo bạch phát hành thêm gần nhất (nếu có).

Sau khi hồ sơ xin đăng ký niêm yết được chấp thuận về nguyên tắc, tổ chức phát hành phải hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký niêm yết, nộp đơn đề nghị hủy niêm yết tạo SGDCK nơi tổ chức phát hành đang niêm yết theo quy định.

Đăng ký với SGDCK nơi tổ chức phát hành chuyển sang niêm yết về ngày giao dịch dự kiến và thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán về dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông để chuyển niêm yết (thời gian tối đa là 15 ngày kể từ ngày Quyết định hủy đăng ký niêm yết có hiệu lực).

SGDCK nơi tổ chức phát hành hiện đang niêm yết ra quyết định về việc hủy niêm yết sau khi tổ chức phát hành hoàn tất các thủ tục trên.

Sau khi SGDCK nơi tổ chức phát hành đang niêm yết có thông báo chính thức về việc hủy niêm yết, SGDCK nơi tổ chức phát hành thực hiện đăng ký niêm yết sẽ ra Quyết định về việc chấp thuận niêm yết.

Giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên tại các SGDCK thực hiện theo quy chế giao dịch của SGDCK mà tổ chức phát hành đăng ký niêm yết.

Phương Mai

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên