TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quyết định 105: Chính thức ban hành Quy chế quản trị rủi ro cho CTCK

Quyết định 105: Chính thức ban hành Quy chế quản trị rủi ro cho CTCK

CTCK phải đảm bảo nguyên tắc không có hoạt động kinh doanh nào được thực hiện khi hạn mức rủi ro chưa được xác định trước.

Ngày 26/2/2013, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước ký quyết định ban hành Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống QTRR cho công ty chứng khoán để đảm bảo ngăn chặn, hạn ché một cách hiệu quả những tổn thất do rủi ro gây ra.

CTCK phải báo cáo UBCK trước ngày 31/1 và ngày 30/7 hàng năm về hoạt động QTRR theo mẫu quy định và phải báo cáo trước ngày 31/1 hàng năm về chính sách rủi ro được HĐQT hoặc Chủ sở hữu công ty phê duyệt.

CTCK thiếp lập hệ thống QTRR phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của công ty, tối thiểu phải đáp ứng được các quy định tại Quy chế này.

Hệ thống QTRR của CTCK phải bao gồm một cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh, xử lý ít nhất 5 loại rủi ro trọng yếu là rủi ro thị trường, rủi ro thanh toán, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động và rủi ro pháp lý. Hệ thống này chịu sự giám sát của Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ và tách biệt độc lập với các bộ phận tác nghiệp khác.

Hệ thống QTRR được vận hành dựa trên các hướng dẫn bằng văn bản, được lưu trữ và phải có kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp xảy ra nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Tổng giám đốc CTCK có trách nhiệm thành lập Bộ phận QTRR hoạt động độc lập với các bộ phận chuyên môn khác. Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng bộ phận QTRR phải được sự chấp thuận của HĐQT hoặc chủ sở hữu công ty. Tổng giám đốc thực hiện việc xây dựng chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro trình HĐQT phê duyệt, định kỳ hàng quý phải báo cáo HĐQT về việc triển khai QTRR.

CTCK phải đảm bảo nguyên tắc không có hoạt động kinh doanh nào được thực hiện khi hạn mức rủi ro chưa được xác định trước.

Bộ phận QTRR đề xuất hạn mức rủi ro cho các bộ phận nghiệp vụ, đề xuất chính sách QTRR cho Tổng giám đốc, đánh giá mức độ rủi ro, thiệt hại phát sinh, lập báo cáo định kỳ hàng tháng để báo cáo Tổng giám đốc.

Quyết định 105

Phương Mai

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên