TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SBS: 22/3 giao dịch phiên cuối huỷ niêm yết bắt buộc

SBS: 22/3 giao dịch phiên cuối huỷ niêm yết bắt buộc

Công ty có lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 1.767,76 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.266,6 tỷ đồng.

Ngày 23/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 136/2013/TB-SGDHCM về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã CK: SBS) như sau:

Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 126.660.000 cổ phiếu (Một trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu).

Tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết: 1.266.600.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm sáu mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng).

Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 52/2013/QĐ-SGDHCM ngày 23/02/2013.

Lý do: Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, công ty có lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 1.767,76 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.266,6 tỷ đồng.

Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 25/03/2013.

Ngày giao dịch cuối cùng: 22/03/2013.

thanhhuong

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên