TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SBS bất ngờ báo lãi 2 tỷ quý 4, cả năm 2012 lỗ 127 tỷ đồng

SBS bất ngờ báo lãi 2 tỷ quý 4, cả năm 2012 lỗ 127 tỷ đồng

– SBS đã tăng gấp 3 trong vòng 1 tháng qua từ 800 đồng lên 2.400 đồng/cp vào ngày 18/1. SBS đã chuyển 800 tỷ từ nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn thông qua TPCĐ cho Sacombank.

CTCP Chứng khoán Sài gòn Thương Tín (Sacombank SBS) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2012. Theo đó, doanh thu quý này của SBS đạt hơn 21 tỷ đồng, giảm 85% so với quý 4 năm 2011 do ảnh hưởng bởi hoạt động tự doanh giảm gần như 100%. Lũy kế cả năm 2012, doanh thu của SBS đạt gần 195 tỷ đồng, giảm 79% so với năm 2011.

Hoạt động tự doanh của SBS gần như đình trệ, quý 4/2012 SBS không đặt bất cứ lệnh tự doanh nào, doanh thu tự doanh đạt 280 triệu đồng, trong khi quý 4 năm 2011 đạt hơn 130 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2012 doanh thu tự doanh đạt hơn 90 tỷ đồng, giảm 89% so với năm 2011.

Doanh thu môi giới quý 4/2012 đạt 2,44 tỷ đồng, giảm 69% so với quý 4 năm 2011, cả năm đạt 23,73 tỷ đồng, giảm 40% năm 2011.

Doanh thu tư vấn của SBS năm 2012 chỉ đạt 100 triệu đồng trong khi năm 2011 đạt gần 32 tỷ đồng (giảm 99,7%).

Doanh thu khác quý 4/2012 của SBS đạt gần 17 tỷ đồng, gấp đôi quý 4 năm 2011, cả năm đạt 75,7 tỷ đồng, tăng 54% năm 2011.

SBS Quý này Cả năm
2012 2011
2012 2011
Doanh thu 21.02 144.56 -85% 194.55 923.35 -79%
Môi giới 2.44 7.76 -69% 23.73 39.38 -40%
Tự doanh 0.28 130.40 -100% 90.54 801.10 -89%
Tư vấn 0.31 0.76 -59% 0.10 31.86 -99.7%
Lưu ký 1.07 0.00 n/a 3.56 0.00 n/a
Khác 16.91 5.64 200% 75.73 49.15 54%
Chi phí hoạt động 3.94 399.60 -99% 292.20 1,487.43 -80%
Lợi nhuận khác 1.00 -122.43 n/a 369.40 27.50 1243%
LNTT 2.04 -397.62 n/a -38.52 -621.67 n/a
LNST 2.04 -351.84 n/a -127.58 -609.78 n/a

Chi phí hoạt động kinh doanh quý 4/2012 của SBS chỉ gần 4 tỷ đồng, bằng 1/100 cùng kỳ năm 2011, cả năm chi phí hoạt động 292 tỷ đồng, giảm 80% năm 2011, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh.

Nhờ tiết kiệm tối đa chi phí, cộng thêm khoản lợi nhuận khác 1 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế quý 4/2012 của SBS lãi hơn 2,04 tỷ đồng. SBS cũng tăng trần 10 phiên liên tiếp trên sàn HoSE, có thể thông tin SBS có lãi đã được rỏ rỉ trước đó (báo cáo ký ngày 10/1/2013 nhưng đăng tải trên HoSE vào 18/1/2013).

Năm 2012, SBS có khoản lợi nhuận khác đột biến 369,4 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước thuế của SBS năm 2012 chỉ lỗ 38,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 127,58 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế của SBS đến cuối năm 2012 là 1.761 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 245 tỷ đồng.

Năm 2012 SBS dự phòng gần 500 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi, con số này đã giảm hơn 300 tỷ so với đầu năm, khoản phải thu khác cũng giảm đáng kể từ hơn 2.200 tỷ đầu năm xuống 635 tỷ cuối năm.

SBS cũng đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 242 tỷ đồng năm 2012. Tổng tài sản của SBS cuối năm 2012 là 1.150 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm.

Về các khoản nợ, công ty đã giảm được hơn 1.300 tỷ tổng nợ phải trả trong năm 2012, từ mức hơn 2.700 tỷ đầu năm xuống 1.393 tỷ cuối năm, trong đó chuyển gần 800 tỷ từ nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn, nợ ngắn hạn chịu lãi phải trả giảm từ 844 tỷ đầu năm xuông 139 tỷ cuối năm, thay vào đó chuyển sang nợ dài hạn (đây là khoản trái phiếu cho Sacombank).


Cơ cấu nợ năm 2012 của SBS

SBS hiện có gần 540 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Soi danh mục tự doanh của SBS năm 2012, SBS đã bán toàn bộ 300 tỷ giá trị cổ phiếu của chính SBS (khả năng là khoản repo), thoái toàn bộ vốn tại Sacomreal, SPM, VOS, VF2, chứng khoán Bản Việt. Giá trị sổ sách mảng tự doanh đã giảm hơn 1 nửa trong năm 2012.

Trước đó, SBS đã xin ý kiến cổ đông về việc tái cấu trúc công ty theo hướng sẽ giảm vốn điều lệ, gộp cổ phiếu tỷ lệ 3:1, phát hành trái phiếu…song phương án này đã bị cổ đông phủ quyết.

Báo cáo riêng lẻ năm 2012 của SBS

Phương Mai

phuongmai

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên