TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SBS: Hợp nhất quý 3 lãi ròng hơn 10 tỷ đồng, tiền mặt còn hơn 770 tỷ dù âm vốn chủ sở hữu

SBS: Hợp nhất quý 3 lãi ròng hơn 10 tỷ đồng, tiền mặt còn hơn 770 tỷ dù âm vốn chủ sở hữu

Tổng tài sản của SBS còn 1.272 tỷ đồng, giảm 1500 tỷ so với đầu năm. 9 tháng SBS vẫn lỗ ròng hơn 128 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Sài gòn Thương tín công bố KQKD hợp nhất quý 3/2012, theo đó trong quý này SBS lãi hơn 11 tỷ, tuy nhiên 9 tháng công ty vẫn lỗ hơn 128 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu quý này của SBS chỉ đạt 40,6 tỷ đồng, giảm 77% so với quý 3 năm trước, lũy kế 9 tháng đạt 194,7 tỷ đồng, giảm 76% cùng kỳ 2011.

Về cơ cấu doanh thu, trong quý 3/2012, hầu hết các mảng hoạt động của SBS đều sụt giảm so với quý 3 năm trước, đặc biệt doanh thu môi giới chỉ đạt 3,2 tỷ đồng, bằng ¼ quý 3 năm trước, doanh thu tự doanh đạt hơn 12 tỷ đồng, bằng 1/10 cùng kỳ năm trước, doanh thu lưu ký đạt hơn 1 tỷ đồng, duy nhất doanh thu khác đạt 23,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 3/2011.

Tuy nhiên do khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán giảm mạnh nên chi phí hoạt động kinh doanh trong quý 3/2012 của SBS chỉ ở mức gần 11 tỷ đồng trong khi quý 3/2011 lên tới hơn 348 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2012 của SBS đạt 11,8 tỷ đồng, LNST đạt 11 tỷ đồng, LNST cổ đông công ty mẹ đạt hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2011 lỗ hơn 98 tỷ đồng.


Quý 3 9 tháng
2012 2011
2012 2011
Doanh thu 40.6 180.4 -77% 194.7 803.5 -76%
Môi giới 3.2 12.39 -74% 21.79 34.2 -36%
Tự doanh 12.2 123.4 -90% 93.74 673.6 -86%
Tư vấn 0.289 1.02 -72% 0.67 36.5 -98%
Lưu ký 1.06 1.6 -34% 2.48 2.8 -11%
Khác 23.8 19.9 20% 78.03 48.8 60%
Thu nhập khác 2.65 313.7 -99% 524.5 320.3 64%
Chi phí hoạt động 10.9 348.1 -97% 287.1 1088.7 -74%
Chi phí quản lý DN 19.2 25.5 -25% 302.5 68.4 342%
LNTT 11.83 -64.1 n/a -36.5 -222.1 n/a
LNST 11.06 -97.98 n/a -127 -255.9 n/a
Lãi ròng 10.07 -98.8 n/a -128.5 -256.4 n/a

Lũy kế 9 tháng, doanh thu giảm mạnh 76% cùng kỳ 2011 là do doanh thu tự doanh chỉ đạt 93 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2011 đạt hơn 673 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí kinh doanh chỉ đạt 287 tỷ đồng so với hơn 1088 tỷ của cùng kỳ 2011.

Chi phí quản lý doanh nghiệp 9 tháng của SBS lên tới 302 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ 2011 do vậy lũy kế 9 tháng SBS vẫn lỗ ròng 128 tỷ đồng.

Ở thời điểm 30/9/2012 SBS còn 777 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng hơn 330 tỷ so với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn chỉ còn 131 tỷ đồng, bằng 1/10 số đầu năm, tổng tài sản còn 1.272 tỷ đồng, giảm 1500 tỷ so với đầu năm.

Lỗ lũy kế của SBS ở thời điểm 30/9 âm 1761 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 245 tỷ đồng.

Vừa qua, cổ đông của SBS đã phủ quyết đề án tái cấu trúc công ty theo hướng thu hẹp vốn chủ sở hữu bằng cách gộp 3 cổ phiếu vào 1. SBS hiện vẫn đang trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt, hạn "thử thách" kéo dài đến 28/2/2013.

Báo cáo tài chính quý 3

Phương Mai

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên