TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SBS mẹ: Sau soát xét 6 tháng từ lỗ thành lãi 3,4 tỷ đồng

SBS mẹ: Sau soát xét 6 tháng từ lỗ thành lãi 3,4 tỷ đồng

Giá vốn hàng bán giảm; lợi nhuận khác đạt 14,8 tỷ đồng sau soát xét đã giúp SBS lãi 3,4 tỷ đồng thay vì lỗ 33,6 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank SBS đã công bố Báo cáo tài chính 6 tháng riêng lẻ sau soát xét được thực hiện bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young. Theo đó, Kiểm toán viên lưu ý:

Vốn chủ sở hữu của SBS bị âm 249 tỷ đồng do Công ty phát sinh lỗ lũy kế là 1.765 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn khả dụng của Công ty tại ngày 30/06/2013 không đáp ứng yêu cầu theo quy định của Thông tư số 226/2010/TT-BTC quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Đồng thời, Công ty vẫn còn tồn đọng các khoản nợ phải trả chưa được xử lý như khoản phải trả cho trái chủ đã quá hạn trị giá 130 tỷ đồng; khoản phải trả bị quá hạn liên quan đến các hợp đồng mua các cổ phiếu chưa niêm yết trị giá 59 tỷ đồng; và các khoản phải trả hợp đồng môi giới mua chứng khoán đã quá hạn thanh toán trị giá 50 tỷ đồng tại ngày lập các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này.

“Các vấn đề này gây ra mối nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty trong một tương lai gần.” Tuy nhiên, cũng theo Kiểm toán viên: Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận biết được vấn đề trên nên đã lập phương án tái cấu trúc tài chính và khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty.

“Đến ngày 13/08/2013, Hội đồng Quản trị đã thông qua chủ trương tái cấu trúc tài chính và khôi phục hoạt động theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐQT. Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng phương án tái cấu trúc của Công ty sẽ được các cổ đông và các cơ quan chức năng chấp thuận để Công ty có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh. Vì vậy, các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ được lập trên cơ sở hoạt động liên tục.”

Được biết, tổng số lượng tài khoản của nhà đầu tư đến hết ngày 09/08/2013 đạt 47.440 tài khoản, trong đó có 237 tài khoản của các tổ chức trong nước và nước ngoài. Số dư tiền gửi của khách hàng đạt 133,5 tỷ đồng.

Kết quả soát xét báo cáo tài chính riêng lẻ  6 tháng đầu  năm 2013 cho thấy: Sau soát xét, giá vốn hàng bán giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đã giúp cho hoạt động kinh doanh chính giảm lỗ, lỗ thuần giảm đến 20,6 tỷ đồng. Mặt khác lãi khác đạt 14,8 tỷ đồng đã giúp cho SBS thoát lỗ, đạt lợi nhuận trước thuế 3,4 tỷ đồng.

Như vậy, 6 tháng đầu năm, SBS mẹ đạt 29,2 tỷ đồng doanh thu thuần; lợi nhuận gộp đạt 0,3 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt âm 11,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 3,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,4 tỷ đồng.

So với trước soát xét, lợi nhuận sau thuế chênh lệch đến 37 tỷ đồng – tức từ lỗ 33,6 tỷ đồng thành lãi 3,4 tỷ đồng.

Tại ngày 30/06/2013, SBS có tổng khoản phải thu khách hàng, cổ phiếu OTC sẵn sàng để bán và CP chưa niêm yết kinh doanh ghi sổ hơn 880 tỷ đồng. Tuy nhiên theo Ernst & Young do các Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể về việc tính toán giá trị hợp lý của các công cụ tài chính nên không thể xác định được giá trị hợp lý của các khoản phải thu này.

Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên