TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SBS: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012

SBS: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012

Thời hạn thực hiện : Dự kiến trong tháng 02/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2013

Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời hạn thực hiện : Dự kiến trong tháng 02/2013

- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành;

+ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán;

+ Thông qua đề án Tái cấu trúc tổ chức và hoạt động Sacombank-sbs;

+ Kế hoạch năm 2013;

+ Các vấn đề khác.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên