TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SD7 vào diện bị cảnh báo

SD7 vào diện bị cảnh báo

Ngày bắt đầu đưa vào diện bị cảnh báo: 10/04/2013.

Căn cứ Điểm 1.c Điều 12 Quy chế Niêm yết Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/6/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Sông Đà 7 (MCK: SD7) vào diện bị cảnh báo như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sông Đà 7;

- Mã chứng khoán: SD7;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Ngày bắt đầu đưa vào diện bị cảnh báo: 10/04/2013;

- Lý do bị cảnh báo: Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất có kiểm toán năm 2012 của tổ chức niêm yết là số âm (-18.795.697.051 đồng);

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Sông Đà 7 ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC