TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SDB vào diện bị kiểm soát

SDB vào diện bị kiểm soát

Ngày bắt đầu đưa vào diện bị kiểm soát: 11/04/2013.

Căn cứ Điểm 1.b Điều 13 Quy chế Niêm yết Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/06/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Sông Đà 207 (MCK: SDB) vào diện bị kiểm soát như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sông Đà 207;

- Mã chứng khoán: SDB;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Ngày bắt đầu đưa vào diện bị kiểm soát: 11/04/2013;

- Lý do bị kiểm soát: Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất có kiểm toán 02 năm gần nhất của tổ chức niêm yết là số âm (năm 2011: -28.931.496.747 đồng, năm 2012: -35.743.532.240 đồng).

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Sông Đà 207 ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên