TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SDH vào diện bị kiểm soát

SDH vào diện bị kiểm soát

Ngày bắt đầu đưa vào diện bị kiểm soát: 10/04/2013.

Căn cứ Điểm 1.b Điều 13 Quy chế Niêm yết Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/06/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (MCK: SDH) vào diện bị kiểm soát như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà;

- Mã chứng khoán: SDH;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Ngày bắt đầu đưa vào diện bị kiểm soát: 10/04/2013;

- Lý do bị kiểm soát: Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất có kiểm toán 02 năm gần nhất của tổ chức niêm yết là số âm (năm 2011: -1.219.587.499 đồng, năm 2012: -68.418.725.372 đồng);

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên