TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SHN vào diện bị kiểm soát

SHN vào diện bị kiểm soát

Ngày bắt đầu đưa vào diện bị kiểm soát: 10/04/2013.

Căn cứ Điểm 1b Điều 13 Quy chế Niêm yết Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/6/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (MCK: SHN) vào diện bị kiểm soát như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;

- Mã chứng khoán: SHN;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Ngày bắt đầu đưa vào diện bị kiểm soát: 10/04/2013;

- Lý do bị kiểm soát: Lợi nhuận sau thuế của cổ cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 02 năm gần nhất của tổ chức niêm yết là số âm; (năm 2011: -146.024.923.662 đồng, năm 2012: -127.022.179.816 đồng);

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (MCK: SHN) ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên