TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SSI (mẹ): Lãi hơn 100 tỷ đồng quý 4, năm 2012 lãi sau thuế gần 450 tỷ đồng

SSI (mẹ): Lãi hơn 100 tỷ đồng quý 4, năm 2012 lãi sau thuế gần 450 tỷ đồng

Nhờ thu hồi khoản đầu tư 595 tỷ từ quỹ Tầm nhìn SSI, quý 4/2012 SSI được hoàn nhập dự phòng 111 tỷ đồng, công ty có gần 2.700 tỷ tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền.

KQKD quý 4 năm 2012

Kết quả kinh doanh 2012- CTCK

CTCP chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố kết quả kinh doanh riêng lẻ quý 4/2012. Theo đó, doanh thu quý 4/2012 của SSI đạt hơn 273,4 tỷ đồng, tăng 43% so với quý 4 năm 2011 nhờ doanh thu tự doanh và doanh thu tư vấn tăng đột biến.

Cụ thể, doanh thu tự doanh quý 4/2012 của SSI đạt hơn 110 tỷ đồng, tăng 44% so với quý 4 năm 2011; khoản doanh thu này bao gồm hơn 20 tỷ đồng từ cổ tức, 19,5 tỷ đồng từ trái tức, 66,2 tỷ đồng từ lãi bán cổ phiếu và trái phiếu (có khả năng từ hoạt động thanh hoán SSIVF), và các khoản đầu tư khác.

Doanh thu tư vấn đạt hơn 58 tỷ đồng, gấp 20 lần quý 4/2011. Doanh thu môi giới và doanh thu khác giảm nhẹ 5% so với quý 4/2011, đạt lần lượt 18,6 tỷ đồng và 84,7 tỷ đồng.

Quý 4/2012, SSI được hoàn nhập dự phòng gần 112 tỷ đồng, khiến chi phí hoạt động kinh doanh còn 118 tỷ đồng, giảm 24% so với quý 4 năm 2011.

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2012 của SSI đạt 123 tỷ đồng, gấp 3,8 lần quý 4 năm 2011, LNST đạt 101,5 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2011.

SSI Quý này Cả năm
2012 2011
2012 2011
Doanh thu 273.42 191.17 43% 884.38 827.12 7%
Môi giới 18.59 19.64 -5% 105.81 96 10%
Tự doanh 110.37 76.65 44% 346.38 255.36 36%
Tư vấn 58.12 2.78 1991% 79.78 38.08 110%
Lưu ký 1.45 1.33 9% 5.19 2.49 108%
Khác 84.70 90.54 -6% 346.31 427.73 -19%
Chi phí hoạt động 118.29 155.54 -24% 362.11 869.86 -58%
LNTT 123.43 32.37 281% 487.58 -58.94 n/a
LNST 101.51 32.17 216% 448.52 -59.14 n/a

Lũy kế năm 2012, doanh thu của SSI đạt 884 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2011 trong đó doanh thu môi giới đạt gần 106 tỷ đồng, tăng 10%; doanh thu tự doanh đạt 346 tỷ đồng, tăng 36%, doanh thu tư vấn đạt gần 80 tỷ đồng, gấp đôi năm 2011; doanh thu khác đạt 346 tỷ đồng, giảm 19% năm 2011,,

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 của công ty mẹ SSI đạt 487,6 tỷ đồng, LNST đạt 448,5 tỷ đồng trong khi năm 2011 SSI lỗ hơn 59 tỷ đồng.

Trong quý 4/2012, SSI đã thu hồi khoản đầu tư 595 tỷ đồng từ Quỹ tầm nhìn SSIVF. Danh mục tự doanh đã giảm khoản đầu tư vào chứng chỉ quỹ tầm nhìn một khoản tương ứng và cũng hoàn nhập lại gần 100 tỷ dự phòng giảm giá chứng chỉ quỹ Tầm nhìn. SSI còn phải thu 74,6 tỷ đồng khoản trái phiếu Vinashin và giá trị chứng khoán còn lại của Quỹ Tầm nhìn.

Tính đến 31/12/2012, SSI có hơn 1000 tỷ các khoản tương đương tiền, ngoài ra còn có 1.698 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng nằm trong khoản đầu tư ngắn hạn (tăng 238 tỷ trong kỳ - nhờ khoản thu về từ SSIVF). Khoản tiền gửi này mang về gần 70 tỷ lãi tiền gửi trong quý 4/2012.

Mặc dù vậy, SSI vẫn vay Eximbank 90 tỷ và vay thấu chi BIDV 267,7 tỷ đồng trong năm 2012 với lãi suất 10,5-10,8%/năm.

Theo giải trình của SSI, quý 4/2012, chi phí dự phòng bao gồm 2,47 tỷ đồng là chi phí dự phòng của ABT, HVG, PAN, LAF, NSC, GIL và đã có 8,22 tỷ đồng cổ tức được nhận trong kỳ của ABT, PAN, NSC. Khoản chi phí dự phòng và cổ tức này không được tính vào kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2012 của SSI. Lợi nhuận hợp nhất sẽ được tính thêm kết quả kinh doanh của 7 công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

SSI không đầu tư vào cổ phiếu nhiều, danh mục đầu tư bao gồm 124 tỷ đồng giá trị cổ phiếu thương mại, về khoản chứng khoán đầu tư, 261,5 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết và 93 tỷ đồng cổ phiếu OTC, ngoài ra hơn 666 tỷ đồng là trái phiếu.

SSI có khoản “phải trả nhà đầu tư – ký quỹ ngắn hạn” tăng bất thường hơn 1000 tỷ so với đầu năm.

Báo cáo năm 2012 của SSI

Phương Mai

phuongmai

SSI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên