TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tăng nhiều loại phí chứng khoán

Tăng nhiều loại phí chứng khoán

Nhiều loại phí trong hoạt động chứng khoán đã tăng mạnh theo Thông tư số 134/2009/TT-BTC.

Phí trong hot động chng khoán đã tăng mnh theo Thông tư s 134/2009/TT-BTC v vic quy định mc thu, chế độ thu, np, qun lý và s dng phí và l phí trong lĩnh vc chng khoán va được B Tài chính ban hành.

 

C th, để được hot động vi bn hot động chính (môi gii, t doanh, bo lãnh phát hành, tư vn đầu tư chng khoán) các công ty chng khoán s phi chu phí 200 triu đồng, tăng 120 triu đồng so vi mc 80 triu hin nay.

 

Nhiu loi phí và l phí trong lĩnh vc chng khoán đã được b sung mi và tăng cao hơn mc cũ như: l phí cp giy phép hot động môi gii tăng t 6.000.000 đồng lên ti 20 triu đồng; hot động t doanh t 24 triu đồng lên ti 60 triu đồng; bo lãnh phát hành t 44 triu đồng lên 100 triu đồng;  tư vn đầu tư chng khoán t 6 triu đồng lên 20 triu đồng.

 

Bên cnh đó, l phí cp giy phép hot động công ty qun lý qu tăng t 10.000.000 đồng hin hành lên 30 triu đồng. L phí cp giy phép hot động ca chi nhánh công ty qun lý qu đầu tư nước ngoài tăng t 10.000.000 đồng lên 20 triu đồng.

 

Phí giám sát U ban Chng khoán Nhà nước được quyn thu đối vi S Giao dch và Trung tâm Giao dch chng khoán là 0,01% giá tr giao dch c phiếu, chng ch qu nhưng ti đa không quá 20% doanh thu phí giao dch c phiếu, chng ch qu. L phí giám sát đối vi Trung tâm Lưu ký chng khoán là 10%/doanh thu t hot động thu phí lưu ký và phí chuyn khon.

 

L phí cp giy phép hot động công ty đầu tư chng khoán có giá tr t 50 t đồng tr lên hin hành là 20 triu đồng thì nay quy định làm nhiu mc theo quy mô vn, mc ti đa là 50 triu đồng.

 

Thi đim áp dng các mc phí mi nêu trên là t 1/7/2009.

 

Theo Phước Hà
Vietnamnet

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên