TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thay đổi quy định phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Thay đổi quy định phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Bộ Tài chính thay đổi một số mẫu báo cáo định kỳ quý/năm về tình hình huy động và trả nợ gốc, lãi trái phiếu.

Theo Thông tư số 167/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2012/TT-BTC ngày 1-3-2012 hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh vừa được Bộ Tài chính ban hành, kể từ ngày 29-12 tới sẽ thay đổi một số quy định liên quan đến việc phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Tính đến ngày 8-11-2013, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã huy động được 32.682 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa có văn bản phê duyệt hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho các Ngân hàng chính sách, Bộ Tài chính thông báo hạn mức phát hành tạm thời trong quý I năm kế hoạch cho các Ngân hàng chính sách, với giá trị tối đa không vượt quá số nợ gốc trái phiếu đến hạn trong quý I năm kế hoạch và hạn mức đang trình Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thông báo là trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Sau khi có văn bản phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương cấp bảo lãnh và hạn mức bảo lãnh, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho chủ thể phát hành hạn mức tối đa của năm được phép phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để triển khai thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Tài chính thay đổi một số mẫu báo cáo định kỳ quý/năm về tình hình huy động và trả nợ gốc, lãi trái phiếu (áp dụng cho các Ngân hàng chính sách phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh); Mẫu báo cáo định kỳ quý/năm về tình hình huy động, sử dụng vốn và trả nợ gốc, lãi trái phiếu (áp dụng cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh).

Theo Mai Ka

phuongmai

Báo Hải Quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên