TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thêm 16 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền

Thêm 16 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền

VNM, VCG, VIT, CTV, ACC, PNJ, HU3, BRC, HAT, THT, TTB, MAS, SD9, PJT, X78, SNC vừa công bố ngày ĐKCC chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Ngày 16/6 ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 26/6/2015.

CTCP Vigracera Tiên Sơn (VIT): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2015. Đồng thời, VIT cũng thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). VIT cũng chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 9.900:1.615 (người sở hữu 9.900 cp được nhận 1.615 cổ phiếu mới). Và thực hiện quyền mua cổ phiếu mới với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ 99:20 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 99 quyền được mua 20 cổ phiếu mới).

CTCP Bê tông Becamex (mã chứng khoán ACC): Ngày 15/6 – ngày ĐKKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2015.

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3): Ngày 22/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 6,5% (01 cổ phiếu nhận 650 đồng). Thời gian thực hiện 10/7/2015.

CTCP Cao sư Bến Thành (BRC): ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện 24/6/2015.

CTCP CMC ( CVT ): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện2/7/2015. Đồng thời, CVT cũng chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:2 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới).

CTCP Tập đoàn Tiến Bộ ( TTB ): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2013 băng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhân 700 đồng) và 2014 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 8/10/2015. Đồng thời, TTB cũng thông báo chốt danh sách nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới) và thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cp.

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng ( MAS ): Ngày 11/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thực hiện 26/6/2015.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ( VCG ): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện 3/7/2015.

CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HAT): Ngày 9/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thực hiện 14/7/2015.

CTCP Than Hà Tu –Vinacomin (THT): Ngày 9/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2015.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thực hiện 29/6/2015. Đồng thời, Vàng bạc Phú Nhuận cũng thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). PNJ cũng thông báo chốt quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 02 cổ phiếu mới).

CTCP Sông Đà 9 (SD9): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2015.

CTCP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 29/6/2015.

CTCP ACC – 78 (X78 - đại chúng chưa niêm yết): Ngày 9/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 1,3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thực hiện 1/7/2015.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (SNC -UpCOM): Ngày 22/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thực hiện 30/7/2015.

Mai Nguyễn

Theo InfoNet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên