TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thêm 16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu

Thêm 16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu

HSG, HMC, DVP, FPT, ITS, PAC, DRC, KCE, SPH, WSB, VNS, DDN, HTL, TVP, TV2, DQC vừa thông báo ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền và nhận cổ phiếu thưởng năm 2014.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Ngày 17/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1 của niên độ tài chính năm 2013 – 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 1/7/2015.

CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HMC): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2015.

CTCP Đầu tưu và phát triển Cảng Đình Vũ (DVP): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).

CTCP FPT (FPT): Ngày 1/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 12/6/2015. Đồng thời thông báo ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).

CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vinacomin (ITS): ngày 1/6/2015 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện 15/6/2015.

CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây (WSB): Ngày 2/6/2015 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 16/6/2015.

CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS): Ngày 4/6/2015 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiên 25/6/2015. Đồng thời thông báo ngày ĐKCC chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:0,2 (01 cổ phiếu nhận 0,2 cổ phiếu thưởng).

CTCP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (DDN): Ngày 29/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thực hiện 17/6/2015.

CTCP Kỹ thuật ô tô Trường Long (HTL): Ngày 29/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 16/6/2015.

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP): Ngày 4/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thực hiện 23/6/2015.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2): Ngày 1/6/2015 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 22% (01 cổ phiếu nhận 2.200 đồng). Thời gian thực hiện 1/7/2015.

CTCP Bóng đèn Điện quang (DQC): Ngày 2/6/2015 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 24/6/2015. Đồng thời thông báo ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ thực hiện 10:1 (10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).  Thời gian thực hiện ngày 18/6/2015. Đồng thời, PAC thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE): Ngày 4/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 25/6/2015.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC): Ngày 5/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Thời gian thực hiện 10/7/2015. Đồng thời, DRC cũng thông báo ngày ĐKCC chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 4,5% (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Thời gian thực hiện 19/6/2015.

Mai Nguyễn

Theo InfoNet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên