TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thêm ELC và TMS làm công ty liên kết, SSI lãi hợp nhất 464 tỷ năm 2012

Thêm ELC và TMS làm công ty liên kết, SSI lãi hợp nhất 464 tỷ năm 2012

Lũy kế cả năm 2012, SSI lãi ròng 464,3 tỷ đồng gấp 6 lần năm 2011, trong đó lợi nhuận từ công ty liên kết mang về cho SSI trong năm 2012 hơn 106 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012. Theo đó, kết quả hợp nhất sau thuế quý 4/2012 của SSI lãi 164,5 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ 2011 nhờ doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn tăng 58 tỷ tăng so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tư vấn tăng 55,3 tỷ đồng (gấp 20 lần), ngoài ra trong kỳ công ty đã thu hồi một phần khoản tiền đầu tư vào quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF).

Lũy kế cả năm 2012, SSI lãi trước thuế 487 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 1,5%. Lãi ròng 464,3 tỷ đồng gấp 6 lần năm 2011, trong đó lợi nhuận từ công ty liên kết mang về cho SSI trong năm 2012 hơn 106 tỷ đồng (năm 2011 khoản này lỗ 36,6 tỷ). Ngoài ra hoạt động tự doanh, môi giới, tư vấn, lưu ký của SSI năm 2012 đều tăng mạnh so với năm 2011.

SSI hợp nhất
Quý này Cả năm

2012 2011
2012 2011
Doanh thu
272.90 161.88 69% 849.30 848.05 0%
Môi giới
18.59 19.64 -5% 105.81 96 10%
Tự doanh
102.12 44.07 132% 276.56 227.70 21%
Tư vấn
58.12 2.78 1991% 79.78 38.08 110%
Lưu ký
1.45 1.33 9% 5.19 2.49 108%
Quản lý DN đầu tư
3.15 0.81 289% 15.52 18.33 -15%
Cho thuê tài sản
2.55 1.35 89% 12.56 4.48 180%
Khác
86.93 91.91 -5% 353.84 454.55 -22%
Chi phí hoạt động
120.79 44.37 172% 454.52 656.77 -31%
Lợi nhuận từ công ty liên kết
17.02 21.51 -21% 106.06 -36.60 -390%
LNTT
164.56 123.76 33% 487.25 126.60 285%
LNST
164.41 95.64 72% 465.49 82.75 463%
Lãi ròng
164.50 95.53 72% 464.30 79.13 487%

Tính đến ngày 31/12/2012, SSI có 9 công ty liên kết, trong đó có 2 công ty liên kết được mua mới cổ phần trong quý 4/2012 là CTCP Đầu tư phat triển công nghệ điện tử Viễn thông Elcom (ELC) và CTCP Transimex – Saigon (TMS). Tính đến cuối năm 2012, SSI nắm 20% cổ phần tại hai công ty này. 7 công ty liên kết trước đó của SSI là HVG, ABT, PAN, NSC, LAF, SSC, GIL.


Phương Mai

phuongmai

SSI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên