TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thông tư 204 và một số điểm cần lưu ý

Thông tư 204 và một số điểm cần lưu ý

Sau khi gửi báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN, tổ chức phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Ngày 26/12/2012, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM HoSE vừa ban hành văn bản gửi các công ty niêm yết bổ sung thêm một số điểm cần lưu ý về thông tư 204/2012/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 3/1/2012 và thay thế thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ tài chính và thông tư 112/2008/TT-BTC ngày 28/11/2008 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 17/2007/TT-BTC.

Về thời hạn bổ sung hồ sơ: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn yêu cầu tổ chức phát hành bổ sung, sửa đổi hồ sơ đăng ký phát hành. Nếu quá thời hạn, UBCKNN sẽ dừng việc xem xết hồ sơ đăng ký chào bán đó.

Về việc công bố thông báo phát hành: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán có hiệu lực, tổ chức phát hành công bố bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết có phạm vi phát hành trong toàn quốc trong 3 số liên tiếp (theo mẫu kèm theo thông tư)

Về việc báo cáo kết quả chào bán: Tổ chức phát hành phải báo cáo kết quả đợt chào bán chứng khoán cho UBCKNN trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Sau khi gửi báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN, tổ chức phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Về việc đăng ký lại kinh doanh với vốn điều lệ mới: Ngoại trừ trường hợp cổ đông lớn thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, tổ chức phát hành phải gửi hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh mới. 

Ngày hoàn thành đợt chào bán chứng khoán ra công chúng là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư. 


thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên