TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 10/7

Tin vắn chứng khoán ngày 10/7

Những thông tin đáng chú ý ngày 10/7/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 15/6/2009 - 3/7/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Huyền - Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM Công ty PVFC - thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (mã PVD-HOSE) đã mua 1.732.900 cổ phần, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 14.159.923 cổ phần.

* Từ ngày 2/7/2009 - 7/7/2009, Vietnam Dragon Fund Limited - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã bán 470.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.686.050 cổ phiếu, chiếm 4,22% vốn điều lệ.

* Ngày 20/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu năm 2008 của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) với tỷ lệ phát hành 100:12, TCM dự kiến phát hành 2.890.016 cổ phiếu, ngày giao dịch dự kiến là 20/8/2009.

* Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) thông báo ông Đặng Xuân Hiển thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 1/7/2009.

* Từ ngày 19/6/2009 - 3/7/2009, bà Phạm Thị Hường - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cadovimex (mã CAD-HOSE) đã mua 6.700 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 44.315 cổ phiếu, chiếm 0,55% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) vừa công bố dự kiến lợi nhuận quý 2/2009 của công ty đạt 20 tỷ đồng và quý 3/2009 dự kiến lãi 35 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã VSH-HOSE) thông báo việc thay đổi loại điều kiện chứng khoán từ chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang chứng khoán chuyển nhượng tự do của các cổ đông sáng lập, gồm: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Vũ Hiền; Hội đồng Quản trị gồm: Nguyễn Đức Đối, Võ Thành Trung, Nguyễn Văn Thanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam; Ban giám đốc gồm: Đỗ Phong Thu; cổ đông khác gồm: Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, Đặng Thị Hồng Phương, Trần Lê Cảnh, Lê Văn Quang.

* 14/7/2009 là ngày giao dịch chính thức 1.430.045 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) trên HOSE với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 14.300.450.000 đồng. Đây là số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 321/TB-SGDHCM ngày 25/05/2009.

* Từ ngày 10/7/2009 - 13/7/2009, ông Trần Quốc Nguyên, người có liên quan đến ông Trần Kim Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký mua 61.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 161.561 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Ngày 23/7/2009, 8.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC-HOSE) sẽ chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 17.400 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20% so với giá tham chiếu.

* Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã SFI-HOSE) thông báo căn cứ Điều 8 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ, “Cổ đông là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ”.

Do vậy Công ty xin thông báo về việc hủy hạn chế chuyển nhượng của cổ đông là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc gồm: ông Trần Mạnh Hà - 1.000 cổ phiếu; ông Hoàng Đăng Doanh - 11.000 cổ phiếu; ông Nguyễn Hữu Cự - 13,280 cổ phiếu; ông Trần Nguyên Hùng - 5.290 cổ phiếu; ông Phan Thông - 10,520 cổ phiếu; bà Phùng Thị Nga - 10,520 cổ phiếu và ông Phạm Sỹ Nhượng - 12.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Alphanam (mã ALP-HOSE) thông báo bà Bùi Kim Yến - Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc tài chính thôi giữ chức Phó tổng giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Alphanam; ông Nguyễn Văn Ưng thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Alphanam.

* Công ty Cổ phần Alphanam (mã ALP-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ưng giữ chức Phó tổng giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Alphanam. Ông Nguyễn Văn Ưng chịu trách nhiệm: thiết lập và kiểm soát hệ thống tài chính kế toán của Công ty Cổ phần Alphanam và hệ thống các công ty con và công ty liên kết; trực tiếp quản lý (đàm phán, ký kết và theo dõi…) các hợp đồng kinh tế liên quan đến sản phẩm sơn; phụ trách quản lý và điều hành hệ thống tài chính tại Nhà máy sơn.

* Công ty Cổ phần Alphanam (mã ALP-HOSE) thông báo bà Phan Anh Thu được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Alphanam, có nhiệm vụ tiếp nhận công việc từ ông Nguyễn Văn Ưng và tổ chức, điều hành, quản lý toàn bộ hệ thống kế toán của Công ty Cổ phần Alphanam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2009.

* Từ ngày 2/3/2009 - 2/6/2009, ông Lê Văn Tam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do trong thời gian trên giá cổ phiếu LSS có biến động lớn, tăng trên 150%.

* Từ ngày 10/7/2009 - 10/10/2009, ông Lê Văn Tam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 499.450 cổ phiếu, chiếm 1,66% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Trung làm Giám đốc chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

* Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) xin gia hạn thêm về việc hoãn thời hạn báo cái tài chính hợp nhất kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2008 là do các thủ tục của quá trình tái cấu trúc vốn bị kéo dài, nên công ty xin được hoãn báo cáo đến ngày 17/7/2009.

* Từ ngày 1/7/2009 - 6/7/2009, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Gỗ Thuận An (mã GTA-HOSE) đã bán 60.010 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 719.995 cổ phiếu, chiếm 6,92% vốn điều lệ.

* Từ ngày 2/7/2009 - 6/7/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) đã mua 10.000 cổ phiếu, đã bán 250.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.377.025 cổ phiếu, chiếm 8,96% vốn điều lệ.

* Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HNX) công bố bầu ông Đỗ Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty; bầu ông Trịnh Khải - Phó tổng giám đốc công ty, đại diện quản lý 5 tỷ đồng phần vốn góp của Tổng công ty Sông Đà, làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cho ông Hoàng Hữu Tâm.

* Từ ngày 9/7/2009 - 9/8/2009, Quỹ đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2, do ông Dương Thế Quang - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) làm đại diện đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 219.900 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu RCL.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (mã TST-HNX) công bố ông Nguyễn Đức Đồng trúng cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Đình Tuấn trúng cử Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.

* Dự kiến đầu tháng 8/2009, Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC-HNX) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần -1 quyền biểu quyết.

* Từ ngày 8/6/2009 - 6/7/2009, ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà (mã SDP-HNX) đã mua 24.700 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 165.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thông báo ông Nguyễn Thế Minh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 7/7/2009 và bổ nhiệm ông Hoàng Đình Lợi - Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách công ty kể từ ngày 7/7/2009.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (VSEC) thông báo ông Chay Wai Leong được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay cho ông Michael Josepth Barrett kể từ ngày 1/7/2009 và bổ nhiệm ông Kellee Kam Chee Khiong giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị, thay cho ông Michael Josepth Barrett kể từ ngày 1/7/2009.

Theo VnEconomy


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên