TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 11/8

Tin vắn chứng khoán ngày 11/8

Những thông tin đáng chú ý ngày 11/8/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE) đã thống nhất điều chỉnh lợi nhuận trước thuế năm 2009 của công ty tăng từ 85 tỷ đồng lên 93 tỷ đồng.

 

* Ngày 4/8/2009, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí (mã PET-HOSE) công bố bầu ông Đỗ Đức Chiến thay thế ông Trần Công Tào làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty kể từ ngày 4/8/2009.

 

* Từ ngày 10/8/2009 - 31/12/2009, ông Phùng Thanh Hải - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán 28.110 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 15.000 cổ phiếu, chiếm 0,05%, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

 

* Dự kiến lấy ý kiến ngày 30/9/2009, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

 

* Từ ngày 12/8/2009 -12/11/2009, bà Vũ Thanh Thủy - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG-HOSE), đăng ký bán toàn bộ 27.500 cổ phiếu.

 

* Ngày 30/7/2009 là hạn chót nhận lại thư lấy ý kiến cổ đông của Công ty Cổ phần Vitaco (mã VTO-HOSE) về việc phát hành thêm số lượng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1 để tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

 

* Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) thông báo công ty đã lập báo cáo di dời Nhà máy Biên Hòa và việc di dời nhà máy không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đời sống của hơn 500 lao động hiện đang làm việc tại Nhà máy Biên Hòa.

 

* Từ ngày 4/5/2009 - 4/8/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) đăng ký mua lại 1.540.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, đã mua 250.000 cổ phiếu, nguyên nhân không mua được hết cổ phiếu NBB như đã đăng ký là do giá đặt mua trong ngày giao dịch không lớn hơn giá tham chiếu cộng ba đơn vị yết giá. Vì vậy kết quả khớp lệnh không như mong muốn nên số lượng cổ phiếu quỹ đã mua chưa đạt như đã đăng ký, số cổ phiếu quỹ hiện có là 250.000 cổ phiếu, chiếm 1,62% vốn điều lệ.

 

*  Từ ngày 28/4/2009 - 28/7/2009, Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE) đăng ký mua lại 200.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, đã mua 6.240 cổ phiếu, công ty chưa mua đủ số lượng cổ phiếu quỹ như đã đăng ký do giao dịch không khớp lệnh, số cổ phiếu quỹ hiện có là 664.240 cổ phiếu.

 

* Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã DPM-HOSE) thông báo ông Bùi Quang Hưng, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí thay ông Đoàn Minh Mẫn kể từ ngày 4/8/2009 theo quyết định số 164/QĐ- Hội đồng Quản trị; ông Bùi Quang Hưng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị, hưởng thù lao và các lợi ích khác theo điều lệ và các quy định, quy chế liên quan của Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

 

* Ngày 7/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 850.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là 8,5 tỷ đồng.

 

* 14/8/2009 là ngày giao dịch chính thức 3.900.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1-HNX) với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 39 tỷ đồng.

 

* Từ ngày 10/8/2009 - 10/9/2009, ông Trần Văn Hiếu - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 87.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết khó khăn của gia đình.

 

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (mã MCO-HNX) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu đạt 181 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 7 tỷ đồng; thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng MCK với tỷ lệ 41% vốn điều lệ của công ty nhằm mục đích thi công công trình thủy điện Xoóng Con tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An có công xuất 15MW, tổng cốn đầu tư 416 tỷ đồng và thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ công ty, thời gian và số tiền phát hành giao cho Hội đồng Quản trị công ty tổ chức thực hiện cho phù hợp.

 

* Từ ngày 14/6/2009 - 14/7/2009, bà Tôn Thị Hoàng Anh, con ông Tôn Long Ngà - Giám đốc Công ty Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội (mã BTH-HNX) đăng ký bán nhưng không bán được, số cổ phiếu đang nắm giữ là 8.000 cổ phiếu.

 

* Từ ngày 10/8/2009 - 10/9/2009, ông Phạm Tiến Trung, con trai ông Phạm Văn Miên - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký mua 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu đang nắm giữ là 40.000 cổ phiếu.

 

* Từ ngày 18/6/2009 - 18/7/2009, bà Bùi Thị Kim Huyên, vợ ông Phạm Tấn Ngọc - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) đăng ký bán 10 cổ phiếu nhưng không bán được, số cổ phiếu nắm giữ là 10 cổ phiếu, nhằm phcụ vụ kinh tế gia đình.

 

* Từ ngày 18/6/2009 - 18/7/2009, bà Đoàn Kim Lộc, vợ ông Trần Minh Quang - thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) đã bán 40 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm phục vụ kinh tế gia đình.

 

* Từ ngày 18/6/2009 - 18/7/2009, ông Phạm Tấn Ngọc - thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hành chính Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) đã bán 10 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm phục vụ kinh tế gia đình.

 

* Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) thông báo kể từ ngày 4/8/2009, bổ nhiệm ông Lê Hoàng Kha giữ chức vụ quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ theo Quyết định số 80/2009/QĐ-XMCT do Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty ký; Kể từ ngày 4/8/2009, ông Đặng Hoài Bảo thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng theo Quyết định số 81/2009/QĐ-XMCT do Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty ký; ông Lê Hoàng Kha được ủy quyền làm nhân viên công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ kể từ ngày 4/8/2009.

 

* Từ ngày 10/8/2009 - 6/9/2009, ông Nguyễn Thị Minh Tâm - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (mã DAE-HNX) đăng ký bán 3.614 cổ phiếu nhằm tiêu dùng cá nhân.

 

* Từ ngày 10/8/2009 - 6/9/2009, ông Phan Xuân Phương - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) đăng ký bán 2.900 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

 

* Từ ngày 10/8/2009 - 6/9/2009, bà Huỳnh Thị Thùy Trang - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) đăng ký bán 800 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

 

* Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. HCM (mã SGD-HNX) công bố đã phân phối 2.637.000 cổ phiếu (trong đó số lượng phân phối cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên là 2.597.000 cổ phiếu và phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là 40.000 cổ phiếu), chiếm 75,34 % tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu 26.510.000.000 đồng.

 

* Ngày 3/8/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 12, tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đăng ký bán nhưng không bán được, số cổ phiếu nắm giữ là 114.320 cổ phiếu.

 

* Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) được chấp thuận lưu ký 869.489 cổ phiếu niêm yết bổ sung từ ngày 5/8/2009 với giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung là 8.694.890.000 đồng.

 

* 31/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã CPB070929-HNX) lãi suất 7,15%/năm - 1 trái phiếu được nhận 107.150 đồng.

 

* 31/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã CP061112-HNX) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,25%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.250 đồng.

 

* 31/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã CPB071029-HNX) kỳ hạn 3 năm, lãi suất 7,35%/năm - 1 trái phiếu được nhận 7.350 đồng.

 

* 31/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng phát triển Việt Nam phát hành (mã QHB0823036-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 15%/năm - 1 trái phiếu được nhận 15.000 đồng.

 

* 31/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng phát triển Việt Nam phát hành (mã QH061121-HNX) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,7%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.700 đồng.

   

* 31/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng phát triển Việt Nam phát hành (mã QH062122-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,2%/năm - 1 trái phiếu được nhận 9.200 đồng.

 

* 31/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A3804-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9%/năm - 1 trái phiếu được nhận 9.200 đồng.

 

* 31/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A4004-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9%/năm - 1 trái phiếu được nhận 9.000 đồng.

 

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) thông báo bổ nhiệm ông Trần Việt Anh đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc kể từ ngày 1/8/2009.

 

Theo VnEconomy

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên