TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 14/7

Tin vắn chứng khoán ngày 14/7

Những thông tin đáng chú ý ngày 14/7/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 9/7/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 6.034 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Công ty Cổ phần Khách Sạn Sài Gòn (mã SGH-HOSE) thông báo đã nhận được công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận về nguyên tắc niêm yết 1.766.300 cổ phiếu SGH trên HNX với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 17.663.000.000 đồng. Hiện nay công ty đang làm các bước tiếp theo của thủ tục chuyển niêm yết từ HOSE sang HNX.

* Ngày 16/7/2009 là ngày giao dịch chính thức 121.211.780 cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 1.212.117.800.000 đồng, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 50.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20% so với giá tham chiếu.

* Kết thúc ngày 17/6/2009, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu Khí Việt Nam (PVFC) đã bán 2.000.000 cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (mã PVS-HNX), số cổ phần nắm giữ còn 15.580.340 cổ phiếu, chiếm 8,9% vốn điều lệ.

* Ngày 10/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) được niêm yết bổ sung 753.051 cổ phiếu phát hành thêm với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 7.530.510.000 đồng.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) vừa thông qua báo cáo ước thực hiện quý 2/2009 với doanh thu đạt 175,646 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 15,325 tỷ đồng và ước thực hiện quý 3/2009 với doanh thu đạt 545,454 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 57 tỷ đồng. Ước giá trị thu hồi vốn quý 2/2009 đạt 191,6/192,8 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch và ước giá trị thu hồi vốn 6 tháng cuối năm 2009 đạt 297,2/600 tỷ đồng - bằng 50% kế hoạch năm 2009.

* Từ ngày 6/4/2009 - 6/7/2009, ông Ngô Văn Vị - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình (mã VTB-HOSE) đã mua 51.160 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 227.939 cổ phiếu.

* Từ ngày 14/7/2009 - 14/8/2009, bà Trương Thị Thu Thủy, em ruột ông Trương Đình Sơn - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (mã VST-HOSE) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính gia đình.

* Ngày 13/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định về việc chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB-HNX)được niêm yết bổ sung 150 triệu cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) công bố đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ nhằm huy động vốn đầu tư cho Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh.

* Công ty Cổ phần Ban bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP-HOSE) vừa công bố trong tháng 6/2009 doanh thu đạt 91,9 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ tháng 6 năm 2008, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2009 đạt 498 tỷ đồng, bằng 55% so với kế hoạch năm 2009 và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2008.

* Từ ngày 13/7/2009 - 13/8/2009, Phạm Quỳnh Anh, con bà Ngô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 18.895 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận niêm yết 100.013 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (mã BHV-HNX) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán niêm yết là 1.000.130.000 đồng.

* 12.085.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV (mã MDC-HNX) sẽ chính thức giao dịch vào ngày ngày 23/7/2009 tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 120.850.000.000 đồng.

* Từ ngày 13/7/2009 - 10/8/2009, Trần Thị Ánh Nguyệt - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Châu (mã DCS-HNX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phần dự kiến nắm giữ còn 48.600 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Bà Nguyễn Thị Nhăm, vợ ông Nguyễn Đăng Lanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) đã bán 8.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 16.500 cổ phiếu.

* Từ ngày 13/7/2009 - 13/8/2009, ông Hoàng Văn Chung - Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HNX) dự kiến bán 7.500 cổ phiếu, nhằm phục vụ việc gia đình.

* Từ ngày 1/6/2009 - 30/6/2009, ông Hoàng Văn Chung - Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HNX) đã bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 12.500 cổ phiếu, nhằm phục vụ việc gia đình.

* Ngày 8/7/2009, ông Nguyễn Kiên Trung - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (mã VTV-HNX) đã bán 5.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 80 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính.

* Ngày 8/7/2009, bà Vũ Thị Minh, vợ ông Nguyễn Kiên Trung - thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (mã VTV-HNX) đã bán 6.200 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 40 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính.

* Từ ngày 9/6/2009 - 9/7/2009, ông Nguyễn Vĩnh Thịnh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu đang nắm giữ là 15.040 cổ phiếu.

* Ông Vũ Bình Minh - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (mã ONE-HNX) đã bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 11.825 cổ phiếu.

* Ngày 3/8/2009 là ngày thanh toán vốn gốc và lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH060908-HNX) với lãi suất 8,15%/năm do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

* Ngày 3/8/2009 là ngày thanh toán vốn gốc và lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A1004-HNX) với lãi suất 8,45%/năm do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết 3.748.300 cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Cạn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán niêm yết là 37.483.000.000 đồng.

* Ngày 10/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã công nhận tư cách thành viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào - tầng 3, tòa nhà Viglacera Exim, số 3, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày giao dịch chính thức là ngày 14/7/2009.

* Ngày 10/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có công văn gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom (Vincomsc) về việc cảnh cáo công ty này do lỗi kỹ thuật.

* Dự kiến ngày 7/82009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ tổ chức bán đấu giá 2.402.700 cổ phần của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) với giá khởi điểm là 20.000 đồng. Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc dự kiến từ ngày 20/7/2009.

Công ty Cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên đăng ký niêm yết 1,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết 15 tỷ đồng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo VnEconomy


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên