TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 14/9

 Tin vắn chứng khoán ngày 14/9

Những thông tin đáng chú ý ngày 14/9/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 14/9/2010 - 14/11/2010, Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 2.792.580 cổ phiếu, chiếm 22,40% vốn điều lệ, nhằm tăng số cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 14/7/2010 - 10/9/2010, ông Nguyễn Phan Vỹ - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (mã DCC-HOSE) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do chưa đạt kỳ vọng giá bán, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ làm 90.000 cổ phiếu, nhằm cân đối nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 15/9/201- 15/11/2010, ông Nguyễn Phan Vỹ - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (mã DCC-HOSE) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 30.000 cổ phiếu, nhằm cân đối nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 9/9/2010, ông Nguyễn Hưng Long - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do chưa đạt kỳ vọng về giá, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 37.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 14/9/2010 - 13/11/2010, ông Nguyễn Hưng Long - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, đăng ký mua 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 37.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 14/9/2010 - 14/11/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.537.366 cổ phiếu, chiếm 11,636%/tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nhằm tự doanh chứng khoán.

* Từ ngày 15/9/2010 - 15/11/2010, ông Lê Thanh Năm - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 15/9/2010 - 15/11/2010, Nguyễn Bảo Toàn, con bà Nguyễn Băng Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 154.400 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 15/9/2010 - 15/11/2010, ông Hoàng Duy Anh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 200.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 15/9/2010 - 15/11/2010, ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 14.269.727 cổ phiếu, chiếm 29.42% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 15/9/2010 - 12/11/2010, Trần Lan Ngọc, con ông Trần Hữu Chinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư Tp.HCM (mã FDC-HOSE) đăng ký bán 2.330 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 8 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 15/9/2010 - 15/11/2010, ông Nguyễn Huy Chính - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) đăng ký bán 24.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 14/9/2010 - 14/11/2010, ông Nguyễn Quốc Khánh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 161.395 cổ phiếu, nhằm cân đối đầu tư.

* Từ ngày 10/9/2010, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (mã SRF-HOSE) tổ chức lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở chính công ty sang 62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận.

* Ngày 8/9/2010, ông Nguyễn Mạnh Huy, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã ASM-HOSE) đã bán 110.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 388.000 cổ phiếu, chiếm 3,91% vốn điều lệ, nhằm đầu tư ngắn hạn.

* Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC-HOSE) thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 20/8/2010, ông Hoàng Sáng Tạo hiện đang là Kế toán trưởng công ty thôi việc từ ngày 10/9/2010.

* Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam (mã VOS-HOSE) thông báo ông Lê Ngọc Minh - Phó tổng giám đốc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2010.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG-HOSE) công bố thông tin về giá thực hiện cho chương trình ESOP 2010 là 17.200 đồng/cổ phần.

* Ngày 1/10/2010, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) gửi thư lấy ý kiến biểu quyết về việc không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đồng; đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung 80 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành trong năm 2010. Thời gian thực hiện dự kiến là tháng 12/2010; tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 25%, thời gian do Hội đồng Quản trị quyết định.

* Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) thông báo đã phân phối 8.000.000 cổ phiếu cho 109 nhân viên chủ chốt, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành, tổng tiền thu được từ đợt phát hành là 96 tỷ đồng.

* Từ ngày 24/6/2010 - 24/8/2010, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, cổ đông nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) đã bán 561.320 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 200.650 cổ phiếu, chiếm 0,26% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấi nguồn vốn đầu tư.

* Ngày 6/9/2010, ông Vương Ngân Hảo, em ông Vương Ngọc Xiêm – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán 500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 3.500.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 6/72010 – 6/9/2010, ông Mã Thanh Danh – Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán 4,470 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.007 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Công ty Cổ phần MT GAS (mã MTG-HOSE) thông báo bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Liên giữ chức vụ Kế toán trưởng thay cho bà Bùi Mộng Trường Thiên, kể từ ngày 1/9/2010.

* Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Nam – Kế toán trưởng giữ chức Giám đốc tài chính; Bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Phượng – Phó phòng kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty, kể từ ngày 1/9/2010.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) được niêm yết bổ sung 15.775.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 538/UBCK- GCN ngày 29/3/2010 trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 157.750.000.000 đồng.

* Ngày 14/9/2010, 1.960.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 19.600.000.000 đồng.

* Ngày 14/9/2010, 4.402.986 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng - Constrexim (mã PHC-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 44.029.860.000 đồng.

* Từ ngày 15/9/2010 - 15/11/2010, bà Tạ Thị Ngũ Linh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HNX) đăng ký mua 1.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân.

* Từ ngày 13/9/2010 - 13/10/2010, ông Dương Trọng Tín - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (mã CIC-HNX) đăng ký bán 6.700 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 10/9/2010 - 10/11/2010, ông Lê Đình Thắng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại Công ty.

* Từ ngày 13/9/2010 - 10/11/2010, ông Nguyễn Ngọc Quý - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 14/9/2010 - 14/11/2010, ông Trần Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (mã VFR-HNX) đăng ký bán 27.700 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 13/9/2010 - 20/9/2010, bà Trần Thị Hoa, chị ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (mã CMI-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm bán cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

* Từ ngày 13/9/2010 - 20/9/2010, ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (mã CMI-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm mua lại của Bà Trần Thị Thanh Hoa, chị ruột.

* Từ ngày 14/9/2010 - 12/11/2010, Lưu Thị Hồng Nhung, con ông Lưu Huy Biên - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng sở hữu.

* Từ ngày 13/8/2010 - 7/9/2010, Lưu Huy Hồng Phúc, con ông Lưu Huy Biên - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX) đã mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 59.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 14/9/2010 - 12/10/2010, Lưu Huy Hồng Phúc, con ông Lưu Huy Biên - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng sở hữu.

* Từ ngày 13/9/2010 - 9/11/2010, ông Nguyễn Đức Thủy - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 14/9/2010 - 14/11/2010, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã VCR-HNX) đăng ký mua 1.800.000 cổ phiếu, chiếm 6% trên vốn điều lệ; đăng ký bán 1.500.000 cổ phiếu, chiếm 5% trên vốn điều lệ, nhằm thực hiện chính sách đầu tư của ngân hàng.

* Từ ngày 13/9/2010 - 8/11/2010, bà Bùi Thị Thắm - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 5/7/2010 - 5/9/2010, ông Lê Phước Lễ - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 5.500 cổ phiếu, đã bán 400 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện bán là do giá giao dịch trên thị trường chưa đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu nắm giữ còn 10.699 cổ phiếu.

* Từ ngày 13/9/2010 - 6/11/2010, ông Lê Phước Lễ - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 5.100 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 13/9/2010 - 9/11/2010, ông Nguyễn Đức Hiệp - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 (mã DC2-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng tài chính cá nhân.

* Từ ngày 13/9/2010 - 9/11/2010, ông Trần Thanh Hải - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 (mã DC2-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng tài chính cá nhân.

Từ ngày 13/9/2010 - 6/11/2010, bà Nguyễn Thị Kim Liên, vợ ông Trần Phước Chương - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (mã DAD-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

Theo Nguyệt Anh

VnEconomy


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên