TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 15/7

Tin vắn chứng khoán ngày 15/7

Những thông tin đáng chú ý ngày 15/7/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 9/7/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 8.340 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 9/7/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 11.287 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) thông báo kết thúc 6 tháng đầu năm 2009 đạt 905 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng.

Trong cơ cấu thu nhập lũy kế của Sacombank đến hết ngày 30/6/2009, nguồn thu từ lãi chiếm 61%, còn lại là thu từ dịch vụ và thu nhập khác. Huy động vốn từ khách hàng đạt 70.152 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 47.637 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 82.756 tỷ đồng. Cũng tính đến cuối tháng 6/2009, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank là 0,71%, tổng thặng dư vốn và các quỹ đạt hơn 1.620 tỷ đồng.

* Ngày 22/6/2009 - 8/7/2009, Venner Group Limited - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) đã bán 788.390 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.580.570 cổ phiếu, chiếm 5,65% vốn điều lệ.

* Từ ngày 4/5/2009 - 15/5/2009, ông Nguyễn Sỹ Hùng - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vitaly (mã VTA-HOSE) đã mua 415.150 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ còn 415.150 cổ phiếu, chiếm 6,919 % vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/7/2009 - 20/8/2009, ông Trần Văn Doãn - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) đăng ký bán 12.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 110 cổ phiếu, chiếm 0,001% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE) thông báo ông Trần Kim Thành - thành viên Hội đồng Quản trị đã có đơn từ nhiệm và được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Savico chấp thuận. Kể từ ngày 10/7/2009, ông Trần Kim Thành không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Savico; ông Lương Quang Hiển, hiện là Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô là người đại diện phần vốn của Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô tại Công ty Cổ phần Savico thay thế ông Trần Kim Thành; ông Lương Quang Hiển được bổ nhiệm tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Savico và thành viên Hội đồng Quản trị mới này sẽ được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp gần nhất theo Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty Cổ phần Savico.

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM (mã STC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 57,63 tỷ đồng, lũy kế đạt 78,91 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2009 đạt 1,53 tỷ đồng; lũy kế đạt 2,45 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần In Diên Hồng (mã DHI-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 10,24 tỷ đồng, lũy kế đạt 18,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2009 đạt 227,1 triệu đồng; lũy kế đạt 500,4 triệu đồng.

* Ngày 20/7/2009, 21.424.489 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (mã VSP-HNX) sẽ chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 372.944.890.000 đồng

* Kết thúc giao dịch ngày 8/7/2009, ông Hồ Văn Thùy - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (mã MKV-HNX) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 20.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Đến hết ngày 8/7/2009, ông Đỗ Quang Trung - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã SDY-HNX) đã bán 2.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm sử dụng chi tiêu gia đình.

* Đến hết ngày 10/7/2009, ông Lương Bá Quang - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã SDY-HNX) đăng ký bán 5.500 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu đang nắm giữ là 5.500 cổ phiếu, nhằm sử dụng chi tiêu gia đình.

* Đến hết ngày 8/7/2009, bà Cấn Thị Lượt, vợ ông Đỗ Quang Trung - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã SDY-HNX) đã bán 500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm sử dụng chi tiêu gia đình.

* Từ ngày 15/6/2009 - 10/7/2009, ông Hồ Xuân Dũng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 32.450 cổ phiếu.

* Ông Nguyễn Đăng Lanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, đã bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 101.100 cổ phiếu.

* Ông Nguyễn Văn Tuấn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 (mã S99-HNX) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 12.740 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9 - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 (mã S99-HNX) đăng ký bán 183.800 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu đang nắm giữ là 778.600 cổ phiếu.

* Từ ngày 14/7/2009 - 13/8/2009, ông Nguyễn Vĩnh Thịnh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.040 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, ngày 10/8/2009 sẽ tổ chức đấu giá bán bớt một phần vốn nhà nước lần đầu ra bên ngoài của Công ty Môi trường Đô thị Hạ Long với số lượng cổ phần là 1.402.758 cổ phần, giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

* Ngày 7/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn gửi Công ty Chứng khoán Beta (BSI) về việc tạm ngừng giao dịch trực tuyến của công ty kể từ ngày 9/7/2009 đến hết ngày 15/7/2009 do vi phạm quy định giao dịch. Trong thời gian tạm ngừng giao dịch trực tuyến, công ty được phép sử dụng hệ thống nhập lệnh tại sàn của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM để nhập lệnh cho nhà đầu tư.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành thông báo miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Lê Thị Lệ Thủy, bổ nhiệm bổ sung 3 thành viên Hội đồng Quản trị gồm: ông Võ Hồng Lĩnh, ông Nguyễn Sỹ Phóng và ông Bùi Quang Hùng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành thông báo miễn nhiệm 2 thành viên Ban kiểm soát ông Phạm Trung Thái và bà Lê Thị Thu Hương; bổ nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát gồm: ông Nguyễn Hồng Quang và ông Trần Văn Chát.

Theo VnEconomy

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên