TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 19/8

Tin vắn chứng khoán ngày 19/8

Những thông tin đáng chú ý ngày 19/8/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 13/8/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 6.896 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

 

* Tính đến ngày 13/8/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 8.691 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

 

* Tính đến ngày 13/8/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 12.975 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

 

* Tính đến ngày 13/8/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 24.248 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

 

* Từ ngày 18/6/2009 - 14/8/2009, Veil Holdings Limited, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) đã bán 1.909.640 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.930.262 cổ phiếu.

 

* Ngày 12/8/2009, Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức, do ông Phạm Đình Kháng - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đã bán 212.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm bổ sung vốn lưu động.

 

* Ngày 13/8/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đã mua 147.020 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 468.860 cổ phiếu, chiếm 5,66% vốn điều lệ.

 

* Từ ngày 30/7/2009 - 10/8/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) đã mua 128.980 cổ phiếu, đã bán 360.700 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 740.000 cổ phiếu, chiếm 4,81% vốn điều lệ.

 

* Hội đồng Quản trị Công ty Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HNX) đã thông qua việc liên doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Giang và mua lại từ 6 triệu đến 10 triệu cổ phiếu KBC làm cổ phiếu quỹ.

 

* Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX) thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 20.000-30.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 - 300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là quý 3/2009.

 

* Từ ngày 22/7/2009 - 6/8/2009, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HNX) đã bán 50.000 cổ phiếu quỹ, nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

 

* Dự kiến từ ngày 17/8/2009 - 17/9/2009, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vipco, tổ chức có liên quan đến ông Vũ Quang Khánh - Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 203.543 cổ phiếu.

 

* Ngày 19/08/2009, 5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (mã DAD-HNX) chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán niêm yết 50 tỷ đồng.

 

*  Từ ngày 14/8/2009 - 14/9/2009, bà Trần Thị Nga, người có liên quan đến ông Trần Xuân Lưỡng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân

 

* Từ ngày 14/8/2009 - 14/9/2009, bà Trần Thị Loan, người có liên quan đến ông Trần Xuân Lưỡng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

 

* Từ ngày 17/8/2009 - 17/9/2009, Công ty Tài chính Cao su - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký bán 808.300 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

 

* Ngày 6/8/2009, ông Nguyễn Hữu Dũng - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (mã DTC-HNX) đã bán 1.500  cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 260 cổ phiếu.

 

* Ngày 17/8/2009 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận niêm yết bổ sung 850.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là 8.500.000.000 đồng.

 

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) đã thông qua việc ông Nguyễn Mạnh Tiến - thôi đại diện phần vốn 2 tỷ đồng của Tổng công ty Sông Đà và thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 để có điều kiện nhận nhiệm vụ Phó kế toán trưởng Tổng công ty Sông Đà.

 

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) đã thông qua việc ông Đặng Anh Vinh - cử nhân Tài chính kế toán; Bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Sông Đà, đại diện phần vốn 2 tỷ đồng của Tổng công ty Sông Đà được bầu là thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

 

* Từ ngày 18/8/2009 - 31/8/2009, ông Đặng Xuân Thư - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) dự kiến bán 4.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

 

* Từ ngày 9/7/2009 - 6/8/2009, Quỹ đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2 đã mua 37.900 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX), nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 157.800 cổ phiếu.

 

* Từ ngày 18/8/2009 - 17/9/2009, ông Nguyễn Sĩ Trung Kiên, người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) đăng ký bán 4.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.

 

* Ngày 11/8/2009, ông Chu Mạnh Hiền - thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) đã mua 6.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 7.400 cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân.

 

* Từ ngày 17/8/2009 - 4/9/2009, ông Bùi Xuân Tuấn - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lơi (mã NLC-HNX) đăng ký bán 2.200 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

 

* Ngày 28/8/2009 là ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã CPB070931-HNX) với lãi suất 7,2%/năm do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

 

* Ngày 14/9/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã CPB070931-HNX) với lãi suất 7,20%/năm - 1 trái phiếu được nhận 107.200 đồng.

 

* Ngày 14/9/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã CP061114-HNX) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,40%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.400 đồng.

 

* Ngày 14/9/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A2805-HNX) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,75%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

 

* Ngày 14/9/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã TP1_1705-HNX) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,75%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

 

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tầm Nhìn thông báo tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng.

 

* Công ty Chứng khoán Thành Công thông báo miễn nhiệm ông Đinh Công Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm ông Chaipatr Srivisarvacha làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 13/8/2009, bổ nhiệm ông Đặng Quang Tý làm Tổng giám đốc kể từ ngày 13/8/2009.

 

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đã nhận hồ sơ chuyển đăng ký niêm yết 63.500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.

 

* Ngày 17/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết 6.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Xi măng với giá trị chứng khoán niêm yết là 60 tỷ đồng.

 

 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết 3.570.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục với tổng giá trị niêm yết là 35,7 tỷ đồng.

 

Theo VnEconomy

 

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên