TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 22/7

Tin vắn chứng khoán ngày 22/7

Những thông tin đáng chú ý ngày 22/7/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 16/7/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 11.231 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 16/7/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 6.007 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009 với doanh thu đạt 75,66 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 12,66 tỷ đồng.

* Ngày 14/7/2009, bà Lã Quỳnh Diệp, người có liên quan đến ông Lã Đức Trọng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã VNA-HOSE) đã mua 1.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.500 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) công bố ông Trần Đình Đại - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 10 sẽ thôi chức vụ Tổng giám đốc để nhận nhiệm vụ mới tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam kể từ ngày 22/7/2009.

* Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) công bố ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó tổng giám đốc - thành viên Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 22/7/2009; ông Vũ Duy Thêm - Trợ lý Tổng giám đốc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 22/7/2009; ông Đỗ Văn Thưởng - Trợ lý Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 22/7/2009.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 24/7/2009 là ngày giao dịch chính thức 1.415.050 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC-HOSE). Đây là số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 336/TB-SGDHCM ngày 02/06/2009 với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 14.150.500.000 đồng.

* Ngày 20/7/2009, Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á, tổ chức có liên quan đến ông Cao Thanh Định - Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cadovimex (mã CAD-HOSE) đã bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 100.000 cổ phiếu, chiếm 1,25% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera (mã TCR-HOSE) công bố gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 2/2009 đã được soát xét chậm nhất đến ngày 8/8/2009 do tình hình của đơn vị gồm 6 chi nhánh và một nhà máy nên việc tập hợp số liệu rất nhiều, cũng như việc báo cáo tài chính phải được công ty kiểm toán soát xét do đó mất rất nhiều thời gian.

* Từ ngày 22/7/2009 - 31/12/2009, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Thành Công, tổ chức có liên quan đến bà Huỳnh Bích Ngọc - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) đăng ký bán 750.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 750.000 cổ phiếu, chiếm 0,53% vốn điều lệ.

* Ông Nguyễn Duy Hải là người có liên quan với bà Đào Thị Thoán - thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vitaly (mã VTA-HOSE) từ ngày 20/4/2009 - 5/5/2009 đã thực hiện mua 171.250 cổ phiếu VTA nhưng không công bố thông tin.

* Từ ngày 28/5/2009 - 17/7/2009, Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Sài Gòn Vina (EVN LAND SAIGON), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (mã SAV-HOSE) đã mua 506.650 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 506.650 cổ phiếu, chiếm 5,085% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/7/2009 - 22/8/2009, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (mã DAE-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu DAE dự kiến sẽ nắm giữ còn 577.761 cổ phiếu, chiếm 38,5% vốn điều lệ, nhằm bổ sung vốn kinh doanh.

* Từ ngày 22/7/2009 - 22/8/2009, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách Đại học và dạy nghề (mã HEV-HNX) đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, số cổ phiếu HEV dự kiến sẽ nắm giữ còn 260.000 cổ phiếu, chiếm 26% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 22/7/2009 - 22/8/2009, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Hà Nội, (mã EBS-HNX) đăng ký bán 256.000 cổ phiếu, số cổ phiếu EBS dự kiến sẽ nắm giữ còn 1.786.100 cổ phiếu, chiếm 34,95% vốn điều lệ, nhằm bổ sung vốn kinh doanh.

* Từ ngày 22/7/2009 - 22/8/2009, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. HCM (mã SGD-HNX) đăng ký bán 29.100 cổ phiếu, số cổ phiếu SGD dự kiến sẽ nắm giữ còn 390.000 cổ phiếu, chiếm 26% vốn điều lệ, nhằm bổ sung vốn kinh doanh.

* Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng (mã DAE-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2009 đạt 16,79 tỷ đồng; lũy kế đạt 23,77 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,28 tỷ đồng; lũy kế đạt 1,676 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.118 đồng.

* Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (mã HEV-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2009 đạt 5,34 tỷ đồng; lũy kế đạt 12,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 464,4 triệu đồng; lũy kế đạt 11,26 tỷ đồng.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (mã DTC-HNX) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 với doanh thu đạt 57,645 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 9,045 tỷ đồng và thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 là 70% - mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 đồng được tạm ứng 7.000 đồng.

* Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM-HNX) công bố bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng là thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 15/7/2009. Bà Hồng được phân công chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo bán hàng thay cho ông Đinh Văn Thịnh được miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 31/7/2009; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Tổng giám đốc thay ông Trần Đăng Tuấn kể từ ngày 1/8/2009.

* Từ ngày 13/6/2009 - 13/7/2009, bà Hoàng Thị Mận - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) đăng ký bán 5.700 cổ phiếu, nhưng không bán đo đã giải quyết được nhu cầu chi tiêu cá nhân , số cổ phiếu đang nắm giữ là 5.700 cổ phiếu.

* Ngày 20/7/2009 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có công văn gửi Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) để cảnh cáo và ngắt kết nối giao dịch trực tuyến của công ty này từ ngày 20/7/2009 cho đến khi công ty giải trình và khắc phục lỗi vi phạm quy định giao dịch trực tuyến.

* Sau khi xem xét Công văn số 84/CNTT BSC ngày 20/7/2009 của Công ty Chứng khoán BSC giải trình về việc công ty đã phạm lỗi gửi lệnh trước giờ giao dịch, nay Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho phép Công ty Chứng khoán BSC được phép thực hiện giao dịch trực tuyến trở lại kể từ ngày 21/7/2009.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn thông báo ông Lê Duy Cường thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 13/7/2009; ông Nguyễn Trung Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 14/7/2009.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín thông báo bổ nhiệm bà Trương Thị Hoàng Lan giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín thay cho ông Chu Thành kể từ ngày 16/7/2009.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA thông báo miễn nhiệm bà Trần Thị Hồng Lan và ông Trần Kim Thành khỏi Hội đồng Quản trị từ ngày 1/7/2009; bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị mới từ ngày 1/7/2009 gồm: ông Hunt Gia MacNguyen - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Don Di Lam - thành viên Hội đồng Quản trị; ông Trần Lệ Nguyên - thành viên Hội đồng Quản trị.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA thông báo miễn nhiệm ông Dương Thế Quang – thành viên Ban kiểm soát, kể từ ngày 1/7/2009; bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát mới kể từ ngày 1/7/2009 như sau: ông Brook Colin Taylor - Trưởng ban Kiểm soát; ông Hannnes John Yrjo Valtonen - thành viên ban kiểm soát; bà Hồ Thị Mỹ Diễm - thành viên ban kiểm soát.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt - Chi nhánh Đà Nẵng - số 114, đường Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Nghiệp vụ kinh doanh: môi giới chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Hải Phòng - số 19 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Loại hình kinh doanh môi giới chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt - Chi nhánh Hoàn Kiếm - số 26C Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Loại hình kinh doanh môi giới chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (VSEC) thông báo, người đại diện theo pháp luật hiện nay là Bà Trần Thị Tú Hạnh - Tổng giám đốc, thay cho Bà Chu Thị Phương Dung. Vốn điều lệ hiện nay là 135 đồng và bán cổ phần cho nước ngoài là 49%. Cổ đông sáng lập gồm: bà Trương Lan Anh; bà Chu Thị Phương Dung; Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Việt Quốc và Ngân hàng RHB Investment Bank Berhad.

Ngày 15/07/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký Công văn nghiêm khắc cảnh cáo Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC (SJCS) về việc vi phạm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Theo VnEconomy

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên