TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 24/7

Tin vắn chứng khoán ngày 24/7

Những thông tin đáng chú ý ngày 24/7/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 15/7/2009, ông Phan Công Trực, em ruột bà Phan Thị Ngọc Anh - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) đã bán 125.418 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) thông báo về việc giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng như sau: ông Lê Quang Hiệp: 50.000 cổ phiếu; bà Hoàng Thị Thúy Hương: 2.500 cổ phiếu; bà Nguyễn Băng Tâm: 25.000 cổ phiếu; Công ty Việt Nam Investment Limited: 124.345 cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Ca: 13.720 cổ phiếu; ông Thân Văn Chương: 1.500 cổ phiếu; ông Nguyễn Việt Cường: 2.250 cổ phiếu và ông Võ Văn Hảo: 2.250 cổ phiếu.

* Từ ngày 18/6/2009 - 17/7/2009, bà Trần Thị Phụng, vợ ông Nguyễn Quyết Chiến - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) đăng ký bán 8.890 cổ phiếu, đã bán 6.890 cổ phiếu, nguyên nhân không bán được hết là do thị trường không đáp ứng nhu cầu về giá, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.000 cổ phiếu, chiếm 0,005% vốn điều lệ.

* Ngày 16/7/2009, Công ty Cổ phần Mai Lan, tổ chức có liên quan đến ông Võ Nguyên Khôi - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giấy Viễn Đông (mã VID-HOSE) đã mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 943.000 cổ phiếu, chiếm 4,40% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) đã có công văn gửi HOSE thông báo sẽ nộp báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 đã được soát xét vào ngày 3/8/2009, do công ty đã không thực hiện kịp công tác soát xét báo cáo tài chính quý 2/2009 trước ngày 24/7/2009.

* Ngày 22/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Quyết định số 77/QĐ - SGDHCM về việc “Cảnh cáo trên toàn thị trường đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE)”, do công ty đã vi phạm Quy định tại điểm 5.1, điều 5 Quy chế công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về công bố thông tin định kỳ liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008.

* Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (mã BT6-HOSE) thông báo bà Phạm Lê Anh - Trưởng ban kiểm soát và ông Lê Băng Sơn - thành viên Ban kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm. Việc bổ nhiệm Ban kiểm soát sẽ được công ty thực hiện thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

* Ngày 22/7/2009, Công ty Cổ phần Tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai (mã DCT-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2009 đến ngày 15/8/2009.

* Từ ngày 27/3/2009 - 8/7/2009, Deutsche bank Aktiengesellschaft, Deutsche Asset Management (Asia) Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) công bố Deutsche bank Aktiengesellschaft đã mua 53.820 cổ phiếu; Deutsche Asset Management (Asia) Limited đã bán 67.230 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ còn 998.496 cổ phiếu, chiếm 4,99% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) công bố tin bất thường việc: tổng số cổ phiếu quỹ tại thời điểm 12/6/2009 là 46.680 cổ phiếu; số cổ phiếu quỹ tăng thêm tại thời điểm 17/7/2009 là 3.360 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu quỹ tại thời điểm 17/7/2009 là 50.040 cổ phiếu, nguyên nhân số lượng cổ phiếu quỹ thay đổi là do công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP 2007 làm cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) công bố kể từ ngày 21/7/2009, bổ nhiệm ông Nguyễn Thịnh Trọng giữ chức vụ Kế toán trưởng TCM; bà Phạm Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Quyền kế toán trưởng công ty.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam (mã KSH-HOSE) thông báo phát hành 1 triệu trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 100 tỷ đồng.

* Từ ngày 16/6/2009 - 11/7/2009, Lê Nguyệt Ánh, con ông Lê Vũ Kỳ - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) dự kiến bán 300.000 cổ phiếu nhưng không bán được do mức giá không đạt được mức giá kỳ vọng. Số cổ phiếu nắm giữ là 1.643.097 cổ phiếu.

* Ngày 12/6/2009, bà Nguyễn Thị Thanh, người có liên quan đến ông Trần Xuân Lưỡng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 15.000 cổ phiếu.

* Đại hội cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) công bố sẽ phát hành thêm 8 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ.

* Ngày 30/6/2009, bà Đỗ Kim Định - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đã bán 500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 83.957 cổ phiếu.

* Ngày 15/6/2009, bà Trần Thị Thu, người có liên quan đến ông Trần Xuân Lưỡng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đã bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi Măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) đã thông qua phương án chào bán 1.250.000 cổ phần tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng, với tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá là 12,5 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2009.

* Từ ngày 11/06/2009 - 6/7/2009, bà Phan Thị Yến, người có liên quan đến ông Phan Hải Triều - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đăng ký bán 4.100 cổ phiếu, đã bán 3.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.000 cổ phiếu.

* Ngày 21/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 31/2009/CV-XMCT ngày 20/07/2009 của Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) thông báo về việc gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 2/2009. Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 2/2009 chậm nhất là ngày 28/7/2009.

* Từ ngày 15/6/2009 - 15/7/2009, bà Phạm Thị Thọ, người có liên quan đến bà Vũ Thị Thu Hoài - thành viên Ban biểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (mã VE1-HNX) đã bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 810 cổ phiếu.

* Từ ngày 15/6/2009 - 15/7/2009, ông Phạm Hữu Nha - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, do không khớp được lệnh, số cổ phiếu nắm giữ là 100.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 16/6/2009 - 15/7/2009, bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC-HNX) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 9.250 cổ phiếu.

* Từ ngày 27/7/2009 - 25/8/2009, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ, cổ đông nội bộ - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) đăng ký bán 275.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 275.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại vốn sản xuất kinh doanh.

* Từ ngày 18/6/2009 - 17/7/2009, ông Bùi Văn Chỉ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) đăng ký bán 31.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu nắm giữ còn 140.170 cổ phiếu, chiếm 6,55% vốn điều lệ.

* Từ ngày 4/6/2009 - 30/6/2009, ông Đỗ Trung Hưng - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (mã CIC-HNX) đã bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 17/6/2009 - 16/7/2009, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, người có liên quan đến bà Đào Thị Tuyết Hồng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HNX) đăng ký bán 2.300 cổ phiếu, đã bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.300 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung 443.859 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung là 4.438.590.000 đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á thông báo bà Nguyễn Thị Hương - Phó tổng giám đốc được bổ nhiệm là người công bố thông tin của công ty thay ông Ngô Anh Phong kể từ ngày 1/8/2009.

* Công ty Chứng khoán Hùng Vương thông báo ông Trương Hải Hưng - Tổng giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 13/7/2009.

* Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBS) thông báo bổ nhiệm bà Trương Thùy Vân - Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật thay cho ông Nguyễn Cẩm Trung - Quyền giám đốc do ông Nguyễn Cẩm Trung xin thôi chức theo nguyện vọng cá nhân.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (VINAGLOBAL) thông báo miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với bà Thái Thị Thanh Thủy kể từ ngày 1/7/2009 do bà Thái Thị Thanh Thủy xin từ chức vì lý do cá nhân.

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 1.000.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị niêm yết 10 tỷ đồng. Công ty có trụ đặt tại ở 283 Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công ty kinh doanh trong các lĩnh vực như: kinh doanh các loại sách, dụng cụ học sinh, đồ chơi mẫu giáo, văn phòng phẩm; liên doanh, liên kết, phát hành sách, báo, tạp chí, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm khác; sản xuất, kinh doanh thiết bị đồ dùng dạy học. Dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy tính, thiết bị văn phòng, mua bán máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm thiết bị văn phòng.

Theo VnEconomy


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên