TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 25/8

Tin vắn chứng khoán ngày 25/8

Những thông tin đáng chú ý ngày 25/8/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

*  Từ ngày 25/8/2009 - 2/9/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Huyền - Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM của PVFC; thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD-HOSE) đăng ký bán 9.900.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 4.259.923 cổ phiếu.

 

* Từ ngày 25/8/2009 - 25/11/2009, ông Trần Minh Văn - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinamilk (mã VNM-HOSE) dự kiến bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 28.460 cổ phiếu.

 

* Từ ngày 25/8/2009 - 30/11/2009, Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đăng ký bán 223.340 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

 

* Từ ngày 25/8/2009 - 25/9/2009, bà Lương Thị Chung, vợ ông Nguyễn Văn Hoành - Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 5.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

 

* Từ ngày 25/8/2009 - 31/12/2009, bà Thái Thị Diễm Thúy, chị bà Thái Thị Kim Lệ - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) đăng ký bán 2.600 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu kinh tế cá nhân.

 

* Từ ngày 25/8/2009 - 25/9/2009, bà Bùi Thị Anh Vinh, vợ ông Trần Minh Phú - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 19.558 cổ phiếu, chiếm 0,032% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

 

* Từ ngày 24/8/2008 - 31/12/2009, bà Lê Thị Minh Trí - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

 

* Từ ngày 25/8/2009 - 31/12/2009, bà Hồ Thị Phương Thảo, người có liên quan đến ông Đặng Hồng Anh - Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.266.662 cổ phiếu.

 

* Ngày 21/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP-HOSE) được niêm yết 11.500.000 cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 115 tỷ đồng.

 

* Từ ngày 31/7/2009 - 18/8/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, cổ đông lớn của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) đã mua 1.804.560 chứng chỉ quỹ, đã bán 4.730 chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ nắm giữ còn 5.676.380 chứng chỉ quỹ, chiếm 7,039% vốn điều lệ.

 

* Từ ngày 12/8/2009 - 14/8/2009, Vietnam Enterprise Investments Limietd, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) đã bán 1.205.350 chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ nắm giữ còn 7.675.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 7,68% vốn điều lệ.

 

* Từ ngày 27/7/2009 - 18/8/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) đã mua 260.020 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.265.688 cổ phiếu, chiếm 8,22% vốn điều lệ.

 

* Từ ngày 17/6/2009 - 14/8/2009, Vietnam Enterprise Investments Limited do ông Hoàng Kiên - thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (Quỹ VF1) làm đại diện (mã VFMVF1-HOSE) đã bán 9.325.000 chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ nắm giữ còn 7.675.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 7,68% vốn điều lệ quỹ.

 

* Từ ngày 24/8/2009 - 24/9/2009, ông Đoàn Thuận Chí - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.

 

* Từ ngày 24/8/2009 - 24/9/2009, bà Đặng Thị Mấm - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 6.470 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

 

* Từ ngày 11/8/2009 - 21/8/2009, ông Đào Trọng Khôi - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 229.202 cổ phiếu, nhằm giải quyết yêu cầu tài cá nhân.

 

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (mã SEB-HNX) thông báo đồng ý cho ông Ngô Đức Trung được từ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 10/8/2009 để chuyển công tác đến đơn vị khác theo nguyện vọng.

 

* Ông Trịnh Văn Tâm - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhưng không bán được.

 

* Từ ngày 24/8/2009 - 24/9/2009, ông Đoàn Trung Hà - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

 

* Từ ngày 24/8/2009 - 24/9/2009, bà Lê Thị Nhàn, vợ ông Đào Trọng Khôi - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 55 cổ phiếu, nhằm đáp ứng  nhu cầu cá nhân.

 

 

* Ngày 20/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 1.116.660 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam (mã DBC-HNX) với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung 11.166.600.000 đồng.

 

* Dự kiến ngày 14/9/2009, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (mã EBS-HNX) sẽ ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần -1 quyền biểu quyết.

 

* Dự kiến ngày 14/9/2009, Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xác định mức giá cổ phần phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược và niêm yết bổ sung cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu.

 

* Ngày 26/8/2009, ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh do Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam phát hành (mã VEC10905-HNX) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,50%/năm.

 

* Ngày 28/8/2009 là ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A1304-HNX) với lãi suất: 8,45%/năm do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

 

* Ngày 17/9/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A4204-HNX) lãi suất 9%/năm - 1 trái phiếu được nhận 9.000 đồng.

 

* Ngày 16/9/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QHB0818043-HNX) kỳ hạn 10 năm, lãi suất 15%/năm - 1 trái phiếu được nhận 15.000 đồng.

 

* Ngày 16/9/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QHB0823044-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 15,00%/năm - 1 trái phiếu được nhận 15.000 đồng.

 

* Ngày 15/9/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A2603-HNX) kỳ hạn 10 năm, lãi suất 8,42%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.420 đồng.

 

* Ngày 15/9/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A2703-HNX) kỳ hạn 10 năm, lãi suất 9,2%/năm - 1 trái phiếu được nhận 9.200 đồng.

 

* Ngày 15/9/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A2503-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,7%/năm - 1 trái phiếu được nhận 9.700 đồng.

 

* Ngày 15/9/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QHD0823042-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 15%/năm - 1 trái phiếu được nhận 15.000 đồng.

 

* Ngày 15/09/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A2905-HNX) lãi suất 8,75%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

 

Ngày 20/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 486/QĐ-SGDHN về việc xử lý kỷ luật đối với Công ty Chứng khoán EuroCapital vì đã vi phạm Quy định về Giao dịch từ xa. Công ty Chứng khoán EuroCapital sẽ được tiếp tục tham gia giao dịch từ xa sau khi khắc phục những lỗi vi phạm, chấn chỉnh công tác giám sát nội bộ, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về giao dịch từ xa của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

 

Theo VnEconomy

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên