TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 28/7

Tin vắn chứng khoán ngày 28/7

Những thông tin đáng chú ý ngày 28/7/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) ngày 28/4/2009, căn cứ nhu cầu quản lý vốn của SCIC tại Bảo Minh, ngày 23/7/2009, Tổng giám đốc SCIC đã ký quyết định chấm dứt ủy quyền đại diện vốn nhà nước của SCIC tại Bảo Minh của ông Nguyễn Thế Năng- thành viên Hội đồng Quản trị Bảo Minh, Phó tổng giám đốc Bảo Minh; ủy quyền cho ông Lê Song Lai, ông Trần Vĩnh Đức và ông Lê Văn Thành làm đại diện 38.278.800 cổ phần (tương đương 50,7% vốn điều lệ) của SCIC tại Bảo Minh

* Từ ngày 5/6/2009 - 9/7/2009, Công ty Quản lý Quỹ SSI, Quỹ tầm nhìn SSI - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE) thông báo Quỹ tầm nhìn SSI đã mua 68.200 cổ phiếu, đã bán 259.640 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 372.520 cổ phiếu, chiếm 3,92% vốn điều lệ.

* Từ ngày 28/7/2009 - 31/12/2009, ông Lê Đức Hùng, con ông Lê Văn Thanh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán 4.340 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 270 cổ phiếu, nhằm phục vụ tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 8/6/2009 - 20/7/2009, bà Phạm Thị Thoa - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 17.002 cổ phiếu, chiếm 0,11% vốn điều lệ.

* Từ ngày 28/7/2009 - 31/12/2009, bà Hoàng Thị Vui, vợ ông Đỗ Văn Cường - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 7.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu gia đình.

* Từ ngày 29/7/2009 - 28/10/2009, bà Phạm Thị Hường - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cadovimex (mã CAD-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 64.315 cổ phiếu, chiếm 0,8% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 24/7/2009, ông Hoàng Đức Hoàng, em ruột ông Hoàng Đức Huy - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 16/6/2009 - 22/7/2009, bà Đỗ Thanh Nga - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE) đã bán 7.590 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 8/6/2009 - 20/07/2009, bà Phạm Thị Hoa - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 17.002 cổ phiếu, chiếm 0,11% vốn điều lệ.

* Từ ngày 9/6/2009 - 20/7/2009, bà Trần Thị Bích Đài, vợ ông Phạm Quang Vinh - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.314 cổ phiếu, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

* Từ ngày 13/7/2009 - 20/7/2009, Vietnam Dragon Fund Limited, tổ chức có liên quan đến ông Dominic Scriven - Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) đã bán 334.040 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.295.660 cổ phiếu, chiếm 1,88% vốn điều lệ.

* Từ ngày 12/8/2009 - 26/8/2009, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên REMEDICA trực thuộc Imexpharm và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SACOM (mã SAM-HOSE) đã thông qua việc giải thể Xí nghiệp sản xuất Dây đồng trực thuộc Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông - ấp Ngãi Thắng, xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do sáp nhập Xí nghiệp Dây đồng vào Xí nghiệp Cáp viễn thông; thành lập chi nhánh sản xuất cáp viễn thông cơ sở 2 trực thuộc Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông - ấp Ngãi Thắng, xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương; thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Cáp Quang - Lô A1-5+6a Đường số 4, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và nhất trí chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Sacom-Resort Đà Lạt, vốn điều lệ 500 tỷ đồng, tỷ lệ Sacom góp vốn 51%.

* Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) đã có công văn gửi HOSE về việc xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính quý 2/2009 đến ngày 15/8/2009 do công ty kiểm toán cần thêm thời gian để thực hiện soát xét báo cáo tài chính nên không thể công bố thông tin trước ngày 25/7/2009.

* Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 đến hết ngày 18/8/2009 do công ty có nhiều công ty con và công ty liên doanh liên kết nên việc tập hợp số liệu để đưa ra báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2009 có gặp khó khăn về thời gian.

* Từ ngày 20/7/2009 - 23/7/2009, ông Trần Văn Doãn - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) đã bán 12.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 110 cổ phiếu, chiếm 0,001% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/6/2009 - 20/7/2009, ông Trịnh Anh Tuấn, anh ông Trịnh Thanh Phong - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký bán 5.000cổ phiếu, nhưng không bán vì đã tìm được nguồn tài chính khác và do giá cổ phiếu VFC xuống quá thấp, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, chiếm 0,025% vốn điều lệ.

* Từ ngày 18/6/2009 - 15/7/2009, ông Cao Danh Hà - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSSE) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, đã bán 6.000 cổ phiếu, nguyên nhân không thực hiện hết là do không đạt được mức giá kỳ vọng, số cổ phiếu nắm giữ còn 21.000 cổ phiếu, chiếm 0,32% vốn điều lệ.

* Từ ngày 17/4/2009 - 17/7/2009, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, đã mua 673.470 cổ phiếu, nguyên nhân không mua đủ số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký là do giá cổ phiếu lên cao quá mức giá dự kiến, vì vậy công ty không thể mua đủ số lượng đã đăng ký, số cổ phiếu quỹ nắm giữ là 673.470 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát (mã HTP-HNX) thông báo ông Huỳnh Thông thôi giữ chức ủy viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung ông Lê Bích Ngọc là thành viên Hội đồng Quản trị; ông Lê Quang Dĩnh Thạch thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Dũng; bà Phạm Thị Thu Hương thay cho ông Lê Bích Ngọc tham gia vào Hội đồng Quản trị.

* Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung được chấp thuận đăng ký giao dịch 8.870.885 cổ phiếu trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá là 88.708.850.000 đồng.

* Công ty Chứng khoán Việt Quốc thông báo chuyển đến địa điểm mới: số 21 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh thông báo ông Nguyễn Hoài Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc của công ty kể từ ngày 13/7/2009.

Ngày 21/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán E-Việt (EVS) để cảnh cáo 1 đại diện giao dịch của công ty này do đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Theo VnEconomy


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên