TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 28/8

Tin vắn chứng khoán ngày 28/8
Từ ngày 27/8 - 31/12/2009, ông Lê Quang Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT đăng ký bán 350.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.867.489 cổ phiếu.

Những thông tin đáng chú ý ngày 28/8/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 24/2/2009 - 24/8/2009, ông Cao Văn Phát - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, đã mua 23.040 cổ phiếu, nguyên nhân không mua được hết như đã đăng ký là do không khớp lệnh, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 24.840 cổ phiếu.

* Từ ngày 25/5/2009 - 21/8/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE) đăng ký bán 96.010 cổ phiếu, nhưng không bán được do mức giá thị trường chưa phù hợp với kế hoạch tái cơ cấu danh mục, số cổ phiếu nắm giữ là 116.010 cổ phiếu, chiếm 1,78% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/12/2009 - 20/2/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII) do ông Nguyễn Quyết Chiến - Giám đốc Hành chánh CII - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) đăng ký bán 600.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 725.238 cổ phiếu, chiếm 1,84% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 27/8/2009 - 31/12/2009, Cao Tấn Khương, con ông Cao Lương Ngọc - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đăng ký bán 125.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 14.630 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 27/8/2009 - 31/12/2009, ông Lê Quang Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) đăng ký bán 350.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.867.489 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 21/8/2009, bà Nguyễn Mai Bảo Thoa, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đã mua 629.250 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 824.250 cổ phiếu, chiếm 9,95% vốn điều lệ.

* Từ ngày 13/8/2009 - 17/8/2009, Quỹ Đầu tư Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) đã mua 232.190 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.457.073 cổ phiếu, chiếm 7,29% vốn điều lệ.

* Từ ngày 6/8/09 - 21/8/09, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE) đã bán 221.060 cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu quỹ sở hữu còn 1 cổ phiếu.

* Từ ngày 25/5/2009 - 21/8/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đã bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 7 cổ phiếu.

* Từ ngày 25/5/2009 - 21/8/2009, bà Trương Thị Phi Loan, vợ ông Vương Kim Phụng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) đã bán 12.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 545 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu Comeco (mã COM-HOSE) thông báo hiện tại ông Huỳnh Nguyên Triệu - Ủy viên Hội đồng Quản trị; Phó tổng giám đốc công ty đang làm nhiệm vụ phụ trách công thông tin của công ty, do nhu cầu cần tập trung cho việc thực hiện các dự án và điều hành hoạt động Trung tâm Sản xuất và Thương mại Comeco, Hội đồng Quản trị công ty đã thống nhất cửa bà Trần Thị Hồng Lĩnh, Phó tổng giám đốc công ty phụ trách và trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tun thay cho ông Hùynh Nguyên Triệu để ông Triệu tập trung thời gian cho việc thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Dự kiến trong quý 4/2009, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

* Ngày 26/8/2009, Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn lần 2 nộp báo cáo tài chính quý 2/2009 soát xét đến ngày 31/8/2009 thay cho ngày 25/8/2009 như đã thông báo vì lý do đơn vị kiểm toán vẫn chưa hoàn thành soát xét báo cáo tài chính.

* Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) công bố quý 3/2009 đến quý 1/2011 sẽ khởi công chung cư TDH - Phước Bình tại phường Phước Bình, quận 9, Tp.HCM có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 108,7 tỷ đồng và quý 3/2009 đến quý 1/2010 sẽ khởi công Khu C Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Tp.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC-HOSE) thông báo bãi nhiệm ông Torng Jenn Shiaw khỏi chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 25/08/2009 do ông Torng Jenn Shiaw xin thôi việc; bổ nhiệm ông Chen Li Hsun - Chủ tịch Hội đồng quản trị - làm người thực hiện công bố thông tin thay ông Torng Jenn Shiaw kể từ ngày 31/8/2009.

* Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) thông báo ông Hoàng Tiến - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc công ty thôi nhiệm vụ Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 15/8/2009.

* Từ ngày 27/8/2009 - 24/9/2009, bà Nguyễn Thị Nhăm, người có liên quan với ông Nguyễn Đăng Lanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Ngày 13/8/2009, Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) đã bán 170.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 259.100 cổ phiếu, chiếm 4,25% số lượng cổ phiếu niêm yết hiện tại của công ty.

* Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 9 (mã VE9-HNX) công bố chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 9 tại thành phố Huế kể từ ngày 21/8/2009.

* Từ ngày 14/7/2009 - 19/7/2009, ông Cao Mạnh Tiến, người có liên quan đến ông Cao Châu Tuệ - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX) đã bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 21/7/2009 - 20/8/2009, ông Nguyễn Quang Hưng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 (mã S99-HNX) đã bán 1.500 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ còn 100 cổ phiếu.

* Từ ngày 20/7/2009 - 20/8/2009, ông Vương Ngọc Sơn - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương Mại (mã TJC-HNX) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 25.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 26/8/2009 - 24/9/2009, ông Hà Huy Phương - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Từ ngày 26/8/2009 - 26/9/2009, ông Phan Văn Tam - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đăng ký bán 28.900 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 15.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 26/8/2009 - 24/9/2009, bà Đỗ Thị Thu Hà, người có liên quan đến ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB-HNX) dự kiến mua 1.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.500 cổ phiếu.

* Ngày 17/8/2009, ông Nguyễn Đức Tam - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Vang (mã NVC-HNX) đã mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng cổ phiếu nắm giữ.

* Ngày 25/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 510 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là 5.100.000 đồng.

* Ngày 25/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 850.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) với giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung là 8.500.000.000 đồng.

* Ngày 26/08/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 501/QĐ-SGDHN về việc xử lý kỷ luật đối với Công ty Chứng khoán Biển Việt vì đã vi phạm quy định về giao dịch từ xa. Công ty Chứng khoán Biển Việt sẽ được tiếp tục tham gia giao dịch từ xa sau khi khắc phục những lỗi vi phạm, chấn chỉnh công tác giám sát nội bộ, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về giao dịch từ xa của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

* Công ty Chứng khoán ACB thông báo thành lập Chi nhánh Nguyễn Công Trứ với tên gọi chi nhánh: Công ty TNHH chứng khoán ACB - Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - 74-76 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán SME thông báo ông Phạm Minh Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay cho ông Phan Huy Chí (nguyên Tổng giám đốc) kể từ ngày 26/8/2009; bà Nguyễn Thị Phương Thảo được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc thay cho ông Phạm Minh Tuấn (nguyên Phó tổng giám đốc) kể từ ngày 26/8/2008; ông Phạm Đức Thắng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc kể từ ngày 26/8/2009.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI thông báo bổ nhiệm bà Trần Thị Thúy giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội.

Theo VnEconomy


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên