TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 29/7

Tin vắn chứng khoán ngày 29/7

Những thông tin đáng chú ý ngày 29/7/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 23/7/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 6.017 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 23/7/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 11.329 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 23/7/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 21.463 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Từ ngày 1/8/2009 - 30/10/2009, bà Phạm Kiều Diễm - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy miền Nam (mã PAC-HOSE) đăng ký bán 2.730 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 24.000 cổ phiếu, chiếm 0,145% vốn điều lệ, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 2/2009 đến ngày 15/8/2009 do việc thu nhập chứng từ kế toán của các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vinafco chạm làm ảnh hưởng đến việc lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty và năm 2009 là năm đầu tiên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính 6 tháng soát xét qua kiểm toán chậm nhất đến ngày 31/8/2009 do hiện nay công ty đang phối hợp với kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 31/7/2009, 1.598.500 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSE) sẽ chính thức giao dịch trên HOSE.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) thông báo Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là công ty Kiểm toán được lựa chọn của năm 2009 và công ty xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 2/2009 đã được soát xét đến ngày 15/8/2009, vì đang thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm.

* Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 2/2009 có soát xét đến ngày 25/8/2009 do công ty có nhiều công ty con, nên việc thu thập và hoàn tất số liệu hợp nhất mất nhiều thời gian.

* Ngày 10/7/2009, bà Hồ Thị Hương Trà - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) đã bán 16.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 6.084 cổ phiếu, chiếm 0,004% vốn điều lệ.

* Từ ngày 29/7/2009 - 6/8/2009, ông Tạ Tuấn Quang - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát (mã HPG-HOSE) đăng ký bán 78.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 400.800 cổ phiếu, chiếm 0,20% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 2/2009 đến ngày 30/8/2009 do Công ty Kiểm toán A&C đang soát xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2009.

* Từ ngày 6/7/2009 - 24/7/2009, ông Nguyễn Văn Sang chồng bà Lê Thị Thu Vân - thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE) đã mua 1.690 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 6.752 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 đến hết ngày 31/08/2009 do Công ty đang hoàn tất quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc vốn nên phải tập trung vào việc hoàn thành báo cáo kiểm toán năm 2008 và các sự kiện trọng yếu xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán năm 2008. Đồng thời Công ty cũng thực hiện công tác soát xét 6 tháng đầu năm nên không thể hoàn thành đúng theo quy định.

* Từ ngày 7/7/2009 - 22/7/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) đã mua 124.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 872.084 cổ phiếu, chiếm 7,58% vốn điều lệ.

* Từ ngày 4/6/2009 - 23/7/2009, ông Võ Ngọc Huỳnh Thư - Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đã bán 1.100 cổ phiếu, số cổ phiếu đang nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Kết thúc ngày 14/7/2009, ông Nguyễn Tuấn Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Alphanam (mã ALP-HOSE) đã tặng bà Nguyễn Ngọc Mỹ 1.278.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 22.000 cổ phiếu.

* Ngày 24/7/2009, bà Nguyễn Thị Mỹ, con gái bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) đã bán 100.020 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 337.820 cổ phiếu.

* Từ ngày 28/7/2009 - 31/12/2009, bà Nguyễn Thị Mỹ, con gái bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) đăng ký bán tiếp 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 237.820 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu kinh tế cá nhân.

* Từ ngày 23/6/2009 - 23/7/2009, ông Ngô Đức Thao - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HOSE) đã bán 43.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 980 cổ phiếu.

* Từ ngày 3/7/2009 - 20/7/2009, Công ty Tài chính Cao su - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đã mua 295.400 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 808.300 cổ phiếu, chiếm 15,54% vốn điều lệ.

* Ngày 11/7/2009, bà Đỗ Thị Xuân Hòa - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (mã BHV-HNX) đăng ký bán 8.800 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 21.700 cổ phiếu.

* Ngày 17/7/2009, bà Triệu Thị Tình, vợ ông Lương Đình Huệ - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) đăng ký bán nhằm giải quyết việc cá nhân nhưng không bán được do thị trường suy giảm, tính thanh khoản cổ phiếu thấp nên không thể thực hiện giao dịch, số cổ phiếu đang nắm giữ là 21.400 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Văn hóa - Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) thông báo từ ngày 1/7/2009 - 1/7/2010, bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức quyền kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa - Du lịch Gia Lai thay cho bà Lê Thị Thúy Kiều vì lý do sức khỏe không thể tiếp tục được công việc.

* Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HNX) xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 2/2009 chậm nhất đến ngày 4/8/2009, do công ty chưa nhận được đầy đủ báo cáo tài chính từ các công ty con nên chưa thể hoàn thành việc lập báo cáo tài chính hợp nhất trong thời gian quy định.

* Công ty Cổ phần Nam Vang (mã NVC-HNX) xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 2/2009 chậm nhất đến ngày 31/7/2009, do báo cáo tài chính của công ty phải hợp nhất nhiều đơn vị thành viên nên việc hoàn thành báo cáo mất nhiều thời gian.

* Ngày 17/7/2009, ông Trần Văn Sê, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (mã MKV-HNX) đăng ký bán nhưng không bán được do chưa lưu ký được cổ phiếu, số cổ phiếu đang nắm giữ là 50.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã VCC-HNX) thông báo ông Nguyễn Văn Trung – giữ chức vụ Phó giám đốc công ty, thời hạn 5 năm kể từ ngày 23/7/2009.

* Từ ngày 28/7/2009 - 15/9/2009, bà Lục Thị Tầm, người có liên quan đến ông Lục Đức Tiến - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 28/7/2009 - 10/8/2009, ông Bùi Đình Đông - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Cuối tháng 8/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát; bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2009.

* Ông Phạm Đình Chiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) đăng ký bán 18.500 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 18.500 cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương (HVS) thông báo bổ nhiệm ông Trương Hải Hưng làm Tổng giám đốc - đồng thời là người đại diện theo pháp luật thay bà Nguyễn Thị Hường.

Theo VnEconomy


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên