TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 3/7

Tin vắn chứng khoán ngày 3/7

Những thông tin đáng chú ý ngày 3/7/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (mã VIP-HOSE) vừa công bố tổng doanh thu ước đạt trong 6 tháng đầu năm 2009 là 507,72 tỷ đồng - bằng 49,27% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt 61 tỷ đồng - bằng 68,94% kế hoạch năm 2009.

 

* Từ ngày 6/7/2009 - 31/12/2009, Nguyễn Thị Mỹ, con gái bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 337.840 cổ phiếu.

 

* Từ ngày 10/7/2009 - 11/1/2010, Quỹ đầu tư Chứng khoán Bảo Việt (BVF1) - tổ chức liên quan đến ông Bùi Tuấn Trung - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Petrolimex (mã PIT-HOSE) đăng ký bán 518.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

 

* Từ ngày 29/6/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RDL-HOSE) đã mua 34.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 600.794 cổ phiếu, chiếm 5,22% vốn điều lệ.

 

* Từ ngày 8/6/2009 - 30/6/2009, ông Nguyễn Huy Chính - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã mua 6.650 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký là do đã đặt lệnh mua nhiều ngày, nhiều lần nhưng chỉ khớp được 6.650 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ còn 25.000 cổ phiếu, chiếm 0,31% vốn điều lệ.

 

* Từ ngày 30/3/2009 - 30/6/2009, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) đã mua 250.000 cổ phiếu, số cổ phiếu quỹ hiện có là 380.000 cổ phiếu.

 

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) thông báo dự kiến trong quý 3 và 4 sẽ chào bán riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 660 tỷ đồng. Giá chào bán cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các đối tác mua và thực tiễn của thị trường tại thời điểm chào bán.

 

* Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố phát hành thêm 31.400 cổ phần ưu đãi nhân viên - chiếm 0,02% trên tổng số cổ phần điều lệ và 2.641.253 cổ phần, chiếm 1,87% trên tổng số cổ phần điều lệ cho các cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2008. Thời gian dự kiến phát hành là ngày 29/7/2009.

 

* Từ ngày 3/6/2009 - 22/6/2009, Công ty Quản lý Quỹ SSI, Quỹ tầm nhìn SSI - cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP-HOSE) công bố: Công ty Quản lý Quỹ SSI đã bán 35.650 cổ phiếu; Quỹ tầm nhìn SSI đã bán 181.680 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 912.340 cổ phiếu, chiếm 6,08% vốn điều lệ. Trong đó, Công ty Quản lý Quỹ SSI nắm giữ 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, Quỹ tầm nhìn SSI nắm giữ 912.340 cổ phiếu, chiếm 6,08% vốn điều lệ.

 

* Từ ngày 3/7/2009 - 3/8/2009, bà Đỗ Thị Thu Hà, người có liên quan đến ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã SHS-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 9.200 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

 

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (mã SKS-HNX) đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 600.000 cổ phiếu với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 6 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 19 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng.  

 

* Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2009 của Công ty Cổ phần Hacinco (mã HSC-HNX) đã nhất trí thông qua kế hoạch năm 2009 với doanh thu đạt 11 tỷ đồng, trả cổ tức 25%/vốn điều lệ.

 

* Từ ngày 27/6/2009 - 10/7/2009, ông Hoàng Hải Việt - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (mã SDJ-HNX) đăng ký chuyển nhượng 32.161 quyền, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

 

* Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (mã VSP-HNX) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng; cổ tức 20%.

 

* Từ ngày 2/7/2009 - 30/7/2009, bà Trần Thị Nga, em ông Trần Xuân Lưỡng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

 

* Từ ngày 2/7/2009 - 30/7/2009, Trần Thị Loan, con ông Trần Xuân Lưỡng - thành viên Hội đồng Quản trị  Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

 

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung 679.550 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung là 6.795.500.000 đồng.

 

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung 3.900.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1-HNX) với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung là 39.000.000.000 đồng.

 

* Kết thúc ngày 8/6/2009, ông Phạm Khắc Sơn đã bán 55.500 cổ phiếu - tương đương 3,73% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC-HNX), số cổ phiếu nắm giữ còn 259.000 cổ phiếu, tương đương 17,4% vốn điều lệ.

 

* Kết thúc ngày 25/6/2009, bà Nguyễn Thị Chung - Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, đã bán 4.600 cổ phiếu, nguyên nhân không bán được hết là do thị trường không đáp ứng về giá, số cổ phần nắm giữ còn 1.950 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

 

* Kết thúc ngày 14/6/2009, ông Phạm Thanh Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị/Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí (mã PVE-HNX) đã bán 5.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.020 cổ phiếu.

 

* Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại Châu (mã DCS-HNX) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 66 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8,8 tỷ đồng.

 

* Ngày 19/6/2009, bà Trần Thị Kim Hương, vợ ông Tạ Thanh Hùng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) đã bán 60 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

 

* Ngày 19/6/2009, Tạ Thanh Kim, con ông Tạ Thanh Hùng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) đã bán 20 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

 

* Ngày 27/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH072223-HNX) với lãi suất 8,4%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.400 đồng.

 

*Ngày 24/7/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã CPD071226-HNX) với lãi suất 7,4%/năm - 1 trái phiếu được nhận 7.400 đồng.

 

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt thông báo chuyển địa điểm chi nhánh tại Tp. HCM  đến địa chỉ mới lầu 3, phòng 3A toà nhà Bến Thành TSC, số 186 - 188 Lê Thánh Tôn, quận 1, Tp.HCM.

 

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) thông báo kể từ ngày 5/6/2009 bổ nhiệm Hội đồng thành viên gồm: ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên; bà Hoàng Diễm Thùy - thành viên kiêm nhiệm Hội đồng thành viên; ông Ngô Quang Trung - thành viên Hội đồng thành viên.

 

Theo VnEconomy

ngocdiep

Trở lên trên